Vojáci z 13. dělostřeleckého pluku v Jincích a zástupci odboru komunikace Ministerstva obrany ČR předali své zkušenosti žákům z Masarykovy základní školy v Klatovech a ze Základní školy Letiny na Plzeňsku.

Projekt Ministerstva obrany má děti připravit na mimořádné situace, se kterými se mohou v běžném životě setkat a zároveň je naučit, jak se v takových situacích zachovat a zachránit tak sobě nebo svým blízkým život. „Školákům chceme ukázat, jak armáda našim občanům pomáhá. Jasným důkazem toho, že armáda má při živelních pohromách nezastupitelnou funkci, bylo například tornádo na Moravě, požár v Českém Švýcarsku nebo pandemie COVID 19,“ zdůraznila Daniela Hölzelová z odboru komunikace Ministerstva obrany. „S dětmi jsme si dnes povídali o rozšíření Severoatlantické aliance, kdy začátkem dubna oficiálně přistoupilo do této organizace také Finsko a stalo se tak jejím 31. členem,“ dodala Hölzelová.

Zocelte svoji psychiku

„Klíčem k přežití je silná vůle. Pokud nebudete mít vůli přežít, tak končíte,“ upozornil četař Ondřej Rácz z 13. dělostřeleckého pluku. K přežití v přírodě jsou také potřeba dobré schopnosti a dovednosti, správné vybavení a vhodný materiál. Děti nadšeně věnovaly svůj zájem především zkoušení rozdělávání ohně v improvizovaných podmínkách pomocí křesadla.

„Chcete-li přežít, musíte se umět i správně obléct,“ podtrhl Rácz důležitost tepelného komfortu. „Každý kus oblečení má svoji funkci, musí se správně vrstvit a vytvářet takzvaný cibulový systém složený z funkčního prádla, izolační vrstvy a ochranné vrstvy,“ dodal Rácz na závěr. Přednáška byla protkána mnoha zajímavostmi. Děti se také naučily, jak správně používat mezinárodní nouzové signály nebo se dozvěděly, že zkratka SOS v češtině znamená "Spaste naše duše“ (Save our Souls).

Útočníka můžete zastrašit křikem

Na děti také čekala ukázka boje zblízka. Vojáci z 13. dělostřeleckého pluku z Jinců jim názorně předvedli, jak se chovat v situacích, kdy je potřeba se bránit a ochránit tak vlastní zdraví. Dobrou obranou je mnohdy jen křik, který útočníka dokáže zastrašit. Ukázka sebeobrany byla doplněna o osobní příběhy a pocity vojáků ze zahraničních misí.

Četař Michal Drtil svým jedinečným lidským způsobem zaujal děti výkladem o zahraničních operacích, které se často odehrávají v oblastech s velkými klimatickými výkyvy. „Je to náročné prostředí. Máte na sobě spoustu kil vybavení a jste v extrémně vysokých teplotách. To ani nemluvím o komárech,“ dodal Drtil za nadšeného zájmu žactva.

K vidění byla i vojenská technika

Dělostřelecký pluk přivezl dětem na ukázku vojenskou sanitku, osobní vozidlo Hilux či upravené meteorologické Iveco. Nechyběla ani ukázka nákladní techniky v podobě ikonického vozu značky Tatra. Všichni školáci s ohromnou radostí využili možnost prozkoumat každou skulinku přistavené armádní techniky. Nadšení z daného momentu nejlépe vystihla slova jednoho z žáků: „Davide, to je paráda, nastartuj a jedem!“

V případě zájmu základních a středních škol o tento projekt naleznete více informací na pokos.army.cz.

Daniela Hölzelová