Přezkoumáním jejich žádostí již týden zabývá šestičlenná komise složená ze tří studentů a tří pedagogů. Děkan to sdělil včera na tiskové konferenci Západočeské univerzity.

„Podmínky nesplnilo 280 studentů. Zatím nevím, kolik z nich podá žádost o přezkoumání, ani jak přezkoumání dopadne. V komisi budou tři studenti a pedagogové Petr Bezouška, Jan Malast a Petra Jánošíková. Na přezkoumání mají 30denní lhůtu od podání žádosti, takže výsledky budeme znát už během listopadu,“ uvádí Růžička. Podle něj by studenti šanci dostat měli. „V případě, že se změní pravidla během hry, to vůči nim není fér. Když škola přechází na kreditní systém mělo by se to týkat prvních ročníků. Tady byl systém zavedený ve všech ročnících najednou. Nevíme také jestli měli studenti potřebný čas ke splnění povinností,“ vysvětluje děkan. Na kreditní systém přistoupila fakulta po aféře s rychlostudenty. Sjednotila se tak s podmínkami na celé ZČU.

S Růžičkovým názorem souhlasí i rektor univerzity Josef Průša. „Podle striktních předpisů to sice není, ale pokud se pro studenty za pochodu změnila pravidla, je zapotřebí určité přechodné období, kdy bude možno se ještě chovat ne zcela ve stylu předpisů univerzity,“ řekl rektor.

Nový děkan nyní sestavuje tým vedení fakulty. Už je jisté, že Strategii a rozvoj dostane na starost Vilém Knoll, odborný asistent a člen akademického senátu fakulty. Proděkankou pro studium se stane odborná asistentka fakulty Petra Jánošíková, proděkanem pro zahraniční styky zůstává vedoucí katedry ústavního práva Karel Klíma. Místo proděkana pro vědu nabídl Růžička i nadále Karlu Eliášovi.

„Profesor Eliáš moji nabídku nejprve odmítl, pak si ale si vzal čas na rozmyšlenou. Zatím se ovšem nevyjádřil,“ dodal děkan. Nový tým chce akademickému senátu právnické fakulty představit 8. listopadu. Na něm záleží, zda jej schválí.

Růžička stojí také před složitým úkolem řešení krizové finanční situace práv. Do konce roku schází fakultě zhruba dva a půl milionu korun.

Platy učitelům ale snižovat nechce, dokonce zrušil rozhodnutí bývalého děkana Jiřího Pospíšila o snížení platů pedagogům o 15 procent. „Platy jsou zde nízké ve srovnání s ostatními právnickými fakultami v zemi, i ve srovnání s jinými fakultami, ubírat se tedy nedá,“ míní Růžička. Podotýká, že ani ve snižování počtu pedagogů cestu nevidí. „Naopak myslím že fakulta by řadu dalších odborníků potřebovala,“ říká děkan.

Ačkoliv některá jeho rozhodnutí jsou v rozporu s rozhodnutími předchozího reformního vedení, Růžička popírá, že by měl jakoukoliv spojitost s bývalým vedením fakulty, které stojí za vleklými kauzami plzeňských práv. „Jsou to pouhé fámy, s tím nic nenadělám. Původně jsem ani nechtěl kandidovat na post děkana, oslovili mě však studenti a někteří profesoři, kteří nechtěli kvůli změnám na fakultě skončit. Byl jsem překvapený, že jsem zvítězil,“ sdělil nový děkan.

Růžička vystudoval v Praze. „Spoustu věcí o fakultě nemám ještě nastudováno, nyní řešíme běžné věci, jako jsou imatrikulace a promoce,“ dodal.