Fínek byl znovuzvolen do své funkce Akademickým senátem LFP v říjnu 2021. Inaugurace se uskutečnila na mimořádném zasedání akademické obce fakulty v Modré posluchárně v budově LFP na aleji Svobody 76. Jako hosté se této slavnostní akce zúčastnili též prorektorka pro studijní záležitosti a budoucí rektorka UK Milena Králíčková, hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová a primátor Plzně Pavel Šindelář.

Rektor UK Tomáš Zima poděkoval Fínkovi za úspěšné vedení fakulty v minulých letech a popřál jemu i jeho týmu další úspěšný rozvoj fakulty. „Jsem rád, že jsme se pustili do stavby druhé etapy kampusu, že vše běží podle plánu, a těším se, že se na podzim sejdeme při otevření nových budov,“ řekl rektor.

Ilustrační snímek.
Na obchvat Plzně vjedou příští rok řidiči zřejmě pouze s dálniční známkou

Fínek naopak poděkoval ve svém projevu rektoru Zimovi za podporu této nové výstavby, která je pro budoucnost fakulty klíčová. Poděkování za minulé funkční období mířilo i ke studentům medicíny: „Ve vrcholící pandemické vlně se sami zformovali a de facto zachránili naše zdravotnictví. Obětovali pandemii to nejcennější – kontakty se spolužáky, kolegy, možnost užívat si vysokoškolského studia.“ Děkan ve svém inauguračním projevu zmínil také těsné propojení fakulty s Fakultní nemocnicí Plzeň i další roli fakulty ve městě Plzni, jíž je spoluvytváření atmosféry univerzitního města. Fakulta je také jediným reprezentantem Univerzity Karlovy v Plzeňském kraji.

Ve výhledu do příštích čtyř let, která ho ve funkci děkana čekají, zmínil Fínek úkoly, které před fakultou stojí: kromě stěhování do dostavěného nového sídla také výchova mladých asistentů a docentů, zajištění výuky teoretických oborů nebo dokončení reorganizace výuky.

Ilustrační snímek.
Na obchvat Plzně vjedou příští rok řidiči zřejmě pouze s dálniční známkou

Onkolog Jindřich Fínek je sám absolventem Lékařské fakulty v Plzni. V roce 1983 nastoupil jako lékař na onkologické a radioterapeutické oddělení FN v Plzni, jeho primářem se stal v roce 1995. Od roku 1996 vyučuje studenty na lékařské fakultě, titul profesor získal v roce 2012. Od roku 2014 je přednostou Onkologické a radioterapeutické kliniky LF a FN Plzeň, od roku 2018 děkanem Lékařské fakulty v Plzni. Při tehdejším nástupu do funkce děkana převzal zodpovědnost za rozestavěný kampus fakulty, který se v současnosti již blíží svému dokončení. Fínek prosadil také změny studijního kurikula tak, aby se studium přiblížilo praxi. Jeho manažerské schopnosti prošly zátěžovou zkouškou při covidové pandemii a masivním přechodu na distanční výuku. Jeho výsledky ve funkci děkana ocenil akademický senát jednomyslnou podporou jeho kandidatury pro další funkční období (2022-2025).