Od své advokátky se totiž dozvěděla, že rozhodnutí v její kauze, které věc vrací od krajského soudu zpátky k okresnímu, putuje mezi oběma institucemi už déle než měsíc. Ještě nedávno by přitom pošta dokument doručila během několika dnů. Za zdržení může systém datových schránek, který práci už tak přetížených soudů ještě více komplikuje.

Potíže spojené se zavedením datových schránek potvrzuje předseda Krajského soudu v Plzni Zdeněk Jaroš. Podle něj je problém hlavně s převáděním dokumentů do formátu PDF. „Spisy nikde neexistují v elektronické podobě, takže potřebné dokumenty musíme skenovat nebo naopak tisknout. To přináší spoustu dalšího papírování. My ale máme v administrativě málo lidí a navíc vláda nařídila jejich počet ještě o třináct snížit. Může se tedy stát, že se budou soudní řízení protahovat. Už jen tím, že například nebude zachována lhůta k jednání, budou moci účastníci řízení žádat odročení,“ říká Jaroš .

Podle něj navíc systém datových schránek nepřináší žádné výraznější úspory. Když se dokumenty posílaly poštou, mohla úřednice dát do obálky všechny přílohy najednou. Do datových schránek se ale musí posílat každá příloha zvlášť. Takže i když je posílání do datových schránek o něco levnější než poštou, zase se navýší počty odeslaných dokumentů.

Navíc kvůli komplikovanější práci soudních úřednic stoupá i spotřeba barev v tiskárnách a kopírkách. „Z těchto důvodů je práce se systémem datových schránek téměř stejně finančně náročná jako posílání dokumentů poštou,“ míní Jaroš. Dodal, že systém datových schránek byl podle jeho názoru spuštěn předčasně a soudy na něj nejsou připraveny. Soudní úředníci teď pracují ve velkém stresu a i mezi soudci kvůli tomu mnohdy panuje napětí.

Že systém datových schránek přispívá k průtahům soudních řízení se už týdny proslýchá i mezi plzeňskými právníky. „Sám zatím příliš zkušeností s datovými schránkami nemám. Slyšel jsem ale, že soudy spíše zatěžují. Znamenají úkony navíc. Musím bohužel říct, že nic dobrého jsem na ně zatím neslyšel,“ podotkl plzeňský advokát Jiří Vlasák.

Právě ze strany právníků i soudů dokonce zaznívají i názory, že by bylo nejlepší systém datových stránek dočasně odstavit a znovu jej spustit až ve chvíli, kdy na něj budou všechny instituce připraveny.

To se ale podle mluvčí ministerstva spravedlnosti Jitky Zinke nestane.

„Potíže soudů se snažíme řešit a víme, že v současnosti systém datových schránek na jednotlivých soudech není vždy vnímán jako prostředek k usnadnění práce. V tomto ohledu poskytujeme soudům a dalším organizacím v resortu justice veškerou pomoc, kterou disponujeme,“ uvedla Zinke s tím, že ministerstvo v současné době neuvažuje o možnosti ani dočasného zrušení povinnosti využívat systém datových schránek. „Jdeme spíše cestou optimalizace využívání tohoto systému,“ podotkla mluvčí resortu.