Pokud ji převyšuje, je splatná ve dvou stejných splátkách – do 31. května a do 30. listopadu. Plátci ale pochopitelně zůstává možnost zaplatit do konce května celou částku.

Poplatníkům, kteří provozují zemědělskou výrobu a chov ryb, je první splátka daně posunuta na 31. srpna a druhá splátka na 30. listopad. Číslo účtu pro daň z nemovitých věcí pro nemovitosti v Plzeňském kraji je 7755-77627311/0710. Variabilní symbol je rodné číslo poplatníka u fyzické osoby nebo identifikační číslo u právnické osoby.