Kromě zmíněného centra města je momentálně v Plzni kolem dvaceti takto vyznačených oblastí a město chce pokračovat ve snižování dovolené rychlosti v dalších rezidenčních oblastech. Cílem je zklidnit dopravu, snížit hlukovou zátěž a emise.

„Pokračujeme v trendu rozšiřování třicítkových zón. Téměř bez výjimky se jedná o rezidenční zóny plus historické centrum. Rozhodně nechceme zklidňovat kapacitní průtahové silnice, i když řada evropských i světových měst touhle cestou jde a omezená rychlost tam platí i pro tranzit. U nás máme na mysli především bezpečnost silničního provozu, takzvané Zóny 30 jsou přívětivější k chodcům a k životnímu prostředí,“ vysvětluje Aleš Tolar, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

Další třicítkové zóny nyní připravuje město na Slovanech v okolí Jiráskova náměstí nebo Chválenické ulice, v Doubravce v okolí železniční zastávky nebo na Borech. „Místa vybíráme z podnětů občanů, kteří tam žijí a požadují místní zklidnění dopravy. Z uvedených míst by nejdříve mohla být vyznačena zóna ve Chválenické ulici, a to začátkem příštího roku,“ dodává Aleš Tolar.

Oproti pěší či obytné zóně je v Zóně 30 zachováno členění komunikace na vozovku a chodník. Šířky jízdních pruhů mohou být skromnější, dodržení rychlosti může být usměrňováno zpomalovacími polštáři, řadou zaparkovaných aut či umístěním zeleně. V celé zóně má být zavedena přednost zprava. Specifická je zóna v centru Plzně. „V historickém jádru nejsou uplatněny běžné zpomalovací prvky jako například zvýšené křižovatkové plochy. Komunikace s provozem tramvají zůstávají nadále vyznačené jako hlavní,“ doplňuje Ondřej Vohradský, vedoucí Úseku dopravního inženýrství Správy veřejného statku města Plzně.

Vrtulník W-3A Sokol letecké záchranné a pátrací služby armády ČR.
Záchranka tu musí zůstat. Na vládu míří otevřený dopis z Plzeňského kraje

V omezování rychlosti v dalších rezidenčních oblastech města nevidí komplikaci ani řidiči. „Obecně mně zavádění třicítky nevadí, rozhodně mě to neomezí v práci a určitě to zvýší bezpečnost. Jen si myslím, že při tak malé rychlosti, když pojedu na nižší rychlostní stupeň, tak auto vypouští víc exhalací, než když to profrčím padesátkou,“ argumentuje profesionální řidič Jiří Blažek.

„Emise však není jenom pachová, ale i hluková. Auto ve třicetikilometrové rychlosti jede tišeji a je lepší jet plynule třicítkou, než brzdit a rozjíždět se na vyšší rychlost. Při tom vznikají ty největší emise,“ uzavírá Aleš Tolar.