Městští politici se asi dvě hodiny o stavbě dohadovali, nakonec však schválili regulační podmínky, které by měl investor stavby respektovat. Bylo to však jen ´o prsa´.

Hlasováním prošla varianta s dopravním napojením objektu před Denisovým nábřežím, zastupitelé neschválili novou křižovatku v prostoru s Pařížskou ulicí a vjezd přímo do útrob nového domu. Tu prosazoval náměstek pro dopravu Miloslav Šimák (ČSSD), jeho oponent a paradoxně i koaliční partner Petr Rund (ODS) trval na tom, že do objektu se bude zajíždět jako nyní do Inwestu – tedy přes Denisovo nábřeží. Dnes jednosměrná silnice od Wilsonova mostu vedoucí podél nábřeží se ale bude muset rozšířit. „Možná jen o půl metru,“ odhadoval Rund.

Právě to, že ani jeden navrhovatel ´své´ varianty nedokázal argumentovat přesnými čísly nebo cenou, kolik bude právě jím navrhované dopravní řešení stát, kritizovala nejen opozice, ale například i Jiří Šneberger (ODS).

Zastupitel za Občany.cz Pavel Rödl navrhoval bod z programu stáhnout a pořádně připravit pro příští jednání. „Odborníci nejsou zajedno, rada není zajedno a vy nám to tady hodíte k rozhodnutí. Odmítám se toho účastnit,“ prohlásil Rödl. Připomněl fakt, že na řešení se neshodli radní a odlišný názor měli odborníci z komisí i skupina městem najatých architektů.

Nejvíc se rozzlobil Vladimír Duchek z Pravé volby pro Plzeň. „Schvalujeme podmínky, které umožní stavbu monolitického bloku. Pane primátore, nevadí vám, že vaše primátorování bude zatíženo stavbou největšího monstra v dějinách Plzně?“ obrátil se na Martina Baxu (ODS).

Primátor udržel emoce na uzdě. Architektka Irena Králová oponovala, že nutnost rozčlenění objektu regulační podmínky řeší dostatečně. „Co když je investor nedodrží?“ ptal se Ludvík Rösch (Občané.cz). Podle Runda bude město trvat na svém a spor bude řešit stavební úřad.