Ministerstvo životního prostředí znovu potěšilo občany Litic, kteří bojují proti plánované výstavbě průmyslového parku společnosti Accolade. Poté, co vloni zrušilo závěr procesu EIA posuzujícího vliv staveb na životní prostředí a vrátilo vše Krajskému úřadu, teď zamítlo žádost společnosti Accolade na vynětí ze zemědělského půdního fondu za účelem výstavby parku.

Beseda litických občanů se zástupci města i společnosti Accolade, která chce v Liticích stavět průmyslové haly
Litice slaví, kauza obřích hal se vrací zpátky na kraj

„Je to velká úleva a zadostiučinění. Ukazuje se, že vše nebylo již rozhodnuto, když nám to město i investor shodně tvrdili. Jsem přesvědčen, že náš odpor proti halám a následná medializace daly impulz k tomu, aby úřady důsledně dohlédly na dodržování všech zásad ochrany přírody a naší zemědělské půdy,“ řekl za odpůrce Pavel Bosák.

Ilustrační foto
Dobřany a Dobřany mají výročí