close Ve čtvrtek 8. června začne rozsáhlá rekonstrukce most přes Hrádecký potok v ulici U Panského dvora v Plzni na Doubravce. Řidiči budou muset využívat objízdnou trasu. info Zdroj: MMP zoom_in Ve čtvrtek 8. června začne rozsáhlá rekonstrukce most přes Hrádecký potok v ulici U Panského dvora v Plzni na Doubravce. Řidiči budou muset využívat objízdnou trasu. Stavební práce potrvají do poloviny listopadu letošního roku. Řidiči budou muset v té době používat objízdnou trasu, pěším bude sloužit provizorní lávka. Cena stavby, kterou budou provádět Vodohospodářské stavby, činí necelých 8 milionů korun včetně DPH.

„Stávající most je již ve velmi špatném technickém stavu. Z bezpečnostních důvodů je nyní provizorně podepřen a neumožňuje tak přejezd nákladním automobilům, což znamená třeba také popelářům, dopravní obsluze a dalším službám,“ komentoval stav mostu náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar.

Stavební práce by měly trvat do 15. listopadu letošního roku. Na místě stávajícího nevyhovujícího mostu je navržen nový železobetonový mostní objekt o délce 4,8 metru a šířky 5,1 metru. Společně s mostem bude upraveno i koryto potoka, nábřežní kamenné zdi a zrekonstruována vozovka.

„Objízdná trasa pro dopravní obsluhu a občany bydlící na pravém břehu Hrádeckého potoka v ulici U Panského dvora povede během rekonstrukce Zábělskou ulici a dále k Ejpovickému tunelu a kolem parku Potoční. Pro pěší bude vybudována dočasná lávka přes Hrádecký potok. Věřím, že tato opatření místním obyvatelům přinesou jen minimální omezení,“ dodal náměstek Aleš Tolar.