Chovatelka nahlásila na krizovou linku Státní veterinární správy úhyn čtyř krůt ze čtyř a 14 nosnic z celkem 42 chovaných kusů. V chovu se kromě zmíněné drůbeže nacházelo ještě 10 kachen. Veterinární inspektoři provedli na místě kontrolu, na místě byla přijata předběžná opatření s cílem zabránit šíření nákazy mimo chov.

Podle mluvčího Státní veterinární správy (SVS) Petra Vorlíčka odebrali veterinární lékaři na místě vzorky, které odeslali do Státního veterinárního ústavu Praha. Ten potvrdil, že jde o vysoce patogenní ptačí chřipku H5N1. „Zbývající drůbež v chovu byla v souladu s legislativou utracena," uvedl Vorlíček.Likvidace všech zbylých 38 kusů a prvotní desinfekce ohniska byla provedena v pondělí.

Podle Vorlíčka byla přijata předběžná opatření s cílem zabránit šíření nákazy mimo chov. „Byla vymezena uzavřená pásma okolo ohniska a v nich přijata mimořádná veterinární opatření," dodal Vorlíček.

Jak uvedl ředitel Krajské veterinární správy (KVS) Václav Poláček, jedná se o malý chov cca 30 metrů od rybníka a 150 metrů od řeky Úhlavy. Podle Poláčka jde o první letošní ohnisko v Plzeňském kraji. V loňském roce to byly čtyři, všechny v malochovech.

Veterináři už v pondělí vyhlásili pásma ochrany a dozoru až do vzdálenosti deseti kilometrů, která budou platit 30 dnů. Tříkilometrové ochranné pásmo bude v platnosti 21 dnů od dezinfekce, poté se stane součástí desetikilometrového pásma dozoru. „Do konce týdne musí obce nasčítat chovatele i malochovatele v ochranném pásmu. A pak se budou určitě odebírat stovky vzorků ze sousedních chovů podle analýzy rizik, podle toho, co obce nahlásí," řekl ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat KVS Richard Bílý.

Originální mapy stabilního katastru v ostrovním zobrazení z roku 1830.
Dvě stě let staré katastrální mapy budou přístupné na webu