Cyklostezka prošla kompletní rekonstrukcí. Byly zpevněny krajnice, kompletně vyčištěn stávající povrch komunikace, spraveny výtluky a byl zde položen nový asfaltový povrch. 2,5 milionu korun poskytl na projekt Plzeňský kraj, další část financovala obec Kyšice a finančně se podílel také čtvrtý plzeňský městský obvod, který zaplatil 958 000 korun. „Měli jsme velmi jednoduchou pozici, dali jsme necelý milion korun a máme opravenou cyklostezku. Zásluhu má především paní starostka Kyšic,“ komentoval starosta Městského obvodu Plzeň 4 Tomáš Soukup.

„Jsme součástí dobrovolného svazku obcí Horní Berounka – povodí Klabavy a snažíme se o rekonstrukci této cyklotrasy a také o budování navazujících cyklotras. Využíváme k tomu jednak dotace a jednak spolupráci s obcemi, které se také snaží v rámci svých možností o rekonstrukci,“ uvedlak tomu  kyšická starostka Martina Beranová.

„Diskutovali jsme s paní starostkou Beranovou o dalších plánech a když jsem se dozvěděl o připravovaném rozšíření sítě cyklostezek v našem okolí, tak mne napadlo, že využijeme chystaného propojení mezi Kyšicemi a Dýšinou a navážeme další cyklostezkou k Červenému Hrádku,“ dodal Soukup.

Cyklotrasa mezi Červeným Hrádkem a Kyšicemi je součástí dálkové cyklotrasy č. 3, která vede z Prahy na Ovčí vrch u České Kubice, tedy na hranice s Německem. Na ni poté navazuje cyklotrasa do Řezna. Rekonstrukcí nedávno prošel také jeden a půl kilometru dlouhý úsek mezi Rokycany a Klabavou.