Byla to velká sláva, když se v roce 2020 otevíralo ve Štruncových sadech Centrum cyklistiky Bikeheart. V první etapě ambiciózního projektu zde vzniklo místo pro osvěžení, servis kol a setkávání cyklistů. Další práce na úpravě prostor bývalého kuželníku a rekonstrukci zadní části objektu se však zastavily a v dubnu letošního roku se kolem terasy využívané cyklisty objevil drátěný plot. Ten brání nájemcům v používání jediného možného zásobovacího vstupu.

Důvodem je spor mezi nájemcem, společností Bikeheart, z. s. a TJ Sokol Plzeň 1, která je pronajímatelem pozemku a budov. Zpočátku bezproblémová spolupráce skončila z banální příčiny. Alespoň podle zástupců Bikeheartu. „Rok to fungovalo dobře, ale bodem zlomu bylo, když si na haldy písku za sokolovnou odběhlo hrát jedno dítě našich hostů. V té chvíli došlo ke konfliktu mezi trenérkou gymnastiky paní Soudkovou a rodinou dítěte. Maminka dítěte si pak písemně stěžovala na vulgární chování trenérky. A od té doby začaly perzekuce. Přišlo nám sdělení, že když nám děti běhají na písek, tak nám můžou vypovědět nájemní smlouvu," popisuje situaci předsedkyně spolku Bikeheart Vendula Mirošovská.

Plzeň dokončila chybějící cyklistické propojení ze Slovanské aleje do Šeříkové
Plzni chybí bikesharing i propojení cyklostezek, říká propagátor cyklistiky

Výsledkem byla zamčená brána, instalace drátěných mříží kolem malé venkovní terasy a znemožnění přístupu na zrevitalizovaný prostor dvora, který měl sloužit pro posezení návštěvníků, parkování kol a sportovní a kulturní akce. „Jednoho dne jsme tu našli zamčenou bránu bez toho, abychom dostali klíče, což je i z bezpečnostních důvodů komplikace. A pak se najednou přes noc objevil plot, který brání legálnímu vstupu. Musíme ho odšoupnout, abychom se dostali do objektu, který máme řádně pronajatý a platíme za něj nájem,“ říká Mirošovská.

Spor připouští i Tělovýchovná jednota Sokol Plzeň 1. Ta ve svém písemném stanovisku zaslaném naší redakci uvedla, že spor vyplývá z odlišného výkladu nájemní smlouvy. Jednatelka Jana Janová ve stanovisku dále uvádí, že nedošlo k dohodě, ačkoli snaha ze strany pronajímatele byla. To Vendula Mirošovská odmítá. „Jednatelka Janová odmítá všechny naše žádosti o účast na jednání výboru, abychom to tam mohli probrat a vyřešit k oboustranné spokojenosti. Došlo jen k jedné schůzce, v září 2021, ze které není zápis a nikdy nebyly uplatněny věci, které se tam probíraly. A na jiná jednání nás nepozvali.“

Ilustrační foto.
Plzeň podpořila Centrum cyklistiky, bude pokračovat rekonstrukce budovy

Spolek Bikeheart, který investoval do stavby už čtyři miliony korun, nejen vlastních, ale i z různých dotačních titulů a grantů, se rozhodl bránit soudní cestou. „Žaloba je podaná u soudu Plzeň-město. Nejde o nic dramatického, my jen žádáme o odstranění zámku a uvedení prostoru do toho stavu, který odpovídá uzavřené smlouvě,“ říká Mirošovská.

TJ Sokol Plzeň 1 na to prostřednictvím své jednatelky Jany Janové reaguje: „Spolek Bikeheart na to má plné právo a nyní tedy tento spor vyřeší soud. Jako zástupci Sokola jsme povinni spravovat nám svěřený majetek v zájmu našich členů a naší organizace. Věc jsme již předali našemu právnímu zástupci.“

„Situace kolem Centra cyklistiky je sice nepříjemná, ale zatím pokračujeme alespoň v pořádání vyjížděk a cyklokroužku. Ale tady na místě jsou cyklisti vlastně v kleci a proto zkoušíme jít cestou práva,“ vysvětluje Vendula Mirošovská.