Lávka slouží pěším a cyklistům od roku 1983. Za dobu své existence prošla jen drobnými opravami a obnovou nátěrů. V současnosti je stavebně ve špatném stavu – koroze poškodila konstrukci i mostovku a zábradlí na lávce i před ní nesplňují výšku dle platných norem pro cyklostezky. Kvůli těmto vadám a nefunkční hydroizolaci mostovky do lávky zatéká voda, a tak plechy mostovky korodují a oslabují jednotlivé ocelové prvky konstrukce.

„Při stávající rekonstrukci dojde ke snesení konstrukce lávky na blízké staveniště, poté bude celá očištěna a dostane nový protikorozní nátěr a mostovku. Budou opraveny také nosníky v zářezu železniční trati. Změní se i povrch lávky – místo stávajícího litého asfaltu budou cyklisté po rekonstrukci projíždět po plechovém povrchu s protiskluzovou úpravou. Stávajícím normám již nevyhovující zábradlí bude pro vyšší bezpečnost cyklistů po rekonstrukci o 20 centimetrů vyšší,“ popsal plánované změny náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

Součástí opravy bude také nová hydroizolace mostovky, vyčištění ložisek a oprava vozovky v místě obou nájezdů. Technologie použité při opravě vyžadují vhodné klimatické podmínky, proto je nutné provést opravu lávky mimo zimní období, kdy bohužel zasáhne do hlavní cyklistické sezony. První cyklisté by se po nově opravené lávce U Černého mostu měli projet už na počátku srpna. Pro cyklisty bude vyznačena objízdná trasa i s plánkem. Na lávce se objeví ještě před jejím uzavřením upozornění, aby si cyklisté mohli naplánovat od pondělí jinou trasu.

Celkové náklady na stavbu vysoutěžilo město Plzeň na 6,85 milionu korun a zahrnují i náklady na výluku na železniční trati Plzeň-Klatovy v době snášení konstrukce lávky na staveniště a zpět na své místo.