„Námětem cvičení byl požár v objektu o čtyřech nadzemních podlažích, ke kterému mělo dojít při rekonstrukci domu,“ uvedl mluvčí hasičů František Vaško. Účelem cvičení byla prověrka hasičských jednotek při zásahu na výškovou budovu a při záchraně osob za pomoci automobilní plošiny. Iluzi požáru posílil zakuřovač. Figuranty dělali studenti požární prevence. Akci připravili hasiči společně se Zdravotním ústavem v Plzni.