Vzpomínal František 'Čuňas' Stárek, plzeňský rodák a přímý účastník přednášky Ivana Martina Jirouse, řečeného Magor, a následného koncertu nezávislých hudebníků, která se v Přešticích uskutečnila13. prosince 1975.

„V Přešticích jsem vlastně spáchal svůj první trestný čin. Narodil jsem se na Slovanech, takže jsem to na Bory vzal přes Přeštice,“ uvedl s úsměvem narážku na to, že na plzeňských Borech je známá věznice. Připomněl, že v Přešticích se tehdy sešlo asi sto padesát lidí z celého tehdejšího Československa a Jirous tam poprvé přečetl svůj manifest Zpráva o třetím hudebním obrození.

„Policajti nás tehdy vyváděli ze sálu a lustrovali,“ vzpomíná Stárek. Někteří účastníci později stanuli před soudem v Plzni. „Tenhle přeštický proces byl lakmusovým papírkem. Režim si chtěl vyzkoušet, jaká bude reakce doma i v zahraničí na odsouzení těch, kdo chtějí dělat kulturu nezávislou na režimu,“ uvádí Stárek. Nejvyšší trest, 15 měsíců, dostal organizátor akce Karel 'Kocour' Havelka. Protestovali zahraniční politici, dokonce i italští komunisté. V Československu jako reakce na procesy vznikla Charta 77. Stárek nyní pracuje v Ústavu pro studium totalitních režimů.