Během ní si mohli nechat zájemci ve dvou plzeňských lékárnách změřit hladinu cukru v krvi, vyplnit dotazník a zkonzultovat s přítomnými zdravotními sestrami, zda jim cukrovka hrozí.

„Zájem o měření je veliký, jsme tu teprve chvíli a už jsme obsloužili 15 lidí,“ uvedlaAndrea Slížková, jedna ze sester v lékárně Lloyds v nákupním centru na Borských polích. V dotazníku sestry ptaly zájemců o měření na výšku a hmotnost, diabetes v rodině, pohyb, věk, obvod pasu a zda jí denně zeleninu a ovoce.

Diabetes patří mezi nejčastější civilizační choroby a je stále na vzestupu. „I když dnes můžeme jíst i díky dostupným informacím zdravěji, neděláme to. Cukrovka je ve většině případů způsobena tím, že se přejídáme a to z úplně prostého důvodu – máme na to peníze. Když to mám říct naplno, prostě se k ní prožereme,“ říká upřímně Slížková. Dodává, že svoji nepříznivou úlohu hraje také životní styl a stres.

Podle kanceláře World Healt Organization (WHO) v ČR trpí dnes diabetem 250 milionů lidí na celém světě a podle předpokladů jím do roku 2025 onemocní 380 milionů lidí. „Cukrovka ročně způsobuje asi pět procent úmrtí a pokud se okamžitě nepřijmou nezbytná opatření, vzroste úmrtnost během dalších 10 let na celých 50 procent,“ představuje hrozivá čísla Daniela Váchová z WHO. Diabetes je také jedním z nejčastějších chronických onemocnění u dětí. Jednou z možných pomocí je právě zvýšení podvědomí veřejnosti o cukrovce.