Velmi dobře jdou podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) přípravy stavby popisované jako Šlovice – Přeštice. Jde o přeložku silnice I/27 vedoucí z Plzně do Přeštic, již vyhlížejí řidiči i obyvatelé Horní Lukavice. Stavba totiž prodlouží čtyřproudý úsek výpadovky směrem od Plzně, který nyní končí právě u Šlovic, a veškerou dopravu z Horní Lukavice odvede obchvatem.

Ředitel plzeňského ŘSD Zdeněk Kuťák říká, že výkupy pozemků nutných pro stavbu jsou téměř u konce. „Řešíme už jen tři problematické. Až je dořešíme, měli bychom být s výkupy hotovi a budeme připravení žádat o stavební povolení. Podklady pro ně připravujeme a podstatné je, že jsme už úspěšně prošli procesem EIA a stavba tedy nebude mít podstatný vliv na životní prostředí,“ tvrdí.

Pokud vše půjde podle představ, udělá ŘSD další kroky ke stavbě v roce 2018. „Naše představy jsou v příštím roce získat stavební povolení a vypsat výběrové řízení, v roce 2019 pak zahájit realizaci. Je to mírný posun oproti původnímu termínu, což je dobře,“ popsal Kuťák.

Zároveň s tím ŘSD zpracovává proces EIA pro stavbu obchvatu Přeštic, která by na tuto měla navázat. „To je rozsahem o něco menší stavba,“ dodal Kuťák s tím, že také na dalších vyhlížených obchvatech se pracuje: „Například v Plasích už máme čistopis dokumentace pro územní rozhodnutí a začneme oslovovat majitele pozemků.“