Likvidování škod čtyři měsíce poté pokračuje – ať už se jedná o odčerpávání vody, nebo o žádání o potřebné dotace.

Nepolevuje například státní podnik Povodí Vltavy. Újma ve výši 57,416 milionu korun, kterou utrpěl závod Berounka, je sice v porovnání se závody Dolní a Horní Vltava nejnižší, nicméně škoda je to stále značná.

Podle ředitele závodu Miloně Kučery se škody na území Plzeňského kraje týkají především Klabavy, která běsnila na Rokycansku. „Do odstraňování se naplno pustíme ve chvíli, kdy získáme dotaci. Ministerstvo už peníze uvolnilo, teď se konají výběrová řízení," vysvětlil Kučera. „Co se týče Plzeňského kraje, byla situace na Klabavě nejhorší, největší škody náš závod zaznamenal na Berounce ve Středočeském kraji," dodal Kučera.

Neznamená to ale, že by povodí bez dotace nedělalo nic. Zatím se však zaměřovalo spíše na menší projekty.

Peníze postupně

Podle mluvčí Michaely Pohůnkové vyčíslilo Povodí Vltavy celkové škody na 742,366 milionu korun. Z ministerstva zemědělství získalo 580milionovou dotaci, kterou bude čerpat postupně od letoška do roku 2016.

„Akce v odhadované výši cca 162 milionů Kč bude státní podnik Povodí Vltavy hradit z vlastních prostředků, realizovat vlastní mechanizací, případně využije pojistné plnění na pojištěném majetku," uvedla Pohůnková.

Červnová povodeň v kraji nejvíce potrápila jihoplzeňské Spálené Poříčí. Nahlásilo škodu 52,999 milionu korun, z toho 36,5 milionu na krajských silnicích a 15,919 milionu na majetku obce. „Od té doby jsme provizorně opravili několik místních komunikací, Plzeňský kraj opravuje komunikaci mezi Těnovicemi a Číčovem a podařilo se také vyčistit koryto pod mostem v Hořehledech," tvrdí spálenopoříčský místostarosta Jindřich Jindřich.

Město nyní pokračuje v přípravách žádostí o dotace na odstranění velkých škod. „Budeme je potřebovat zejména na místní komunikace," dodává Jindřich.

Tisíce vyplavených

Na přívaly vody ve zlém vzpomínají také stovky lidí, kterým doslova vletěla do domů. Miroslav Dvořák z Chotiné má prý ve sklepě vodu dodnes, odčerpává ji průběžně. Na jeho dům se po průtrži mračen korytem potoka přihnala blátivá vlna z polí. „Byli jsme bez pitné vody, bez elektřiny. Pojišťovna nám něco zaplatila, ale ne tolik, kolik bychom potřebovali, obec zaplatila vyčištění studny, ale ostatní bylo na nás," popisuje muž.

Pojišťovny v celé republice po červnových povodních evidovaly 43 410 nahlášených škod v celkovém objemu 7,24 miliardy korun.