ZČU v číslech
• v loňském akademickém roce měla Západočeská univerzita v Plzni 14 307 studentů, 2 187 zaměstnanců, z toho 1011 akademických pracovníků
• univerzita hospodaří s ročním rozpočtem ve výši okolo 2 miliard korun 

Vyplývá to z návrhů, které byly podány do pátečního poledne.

Jedním ze zájemců současná rektorka Ilona Mauritzová. Při minulé volbě proti ní stanul pouze jeden kandidát, a to šéf výzkumného centra NTC Miroslav Holeček. Ten kandiduje i teď. Dalšími kandidátem je Nikolaj Demjančuk (vedoucí katedry filozofie Fakulty filozofické ZČU) a Ladislav Čepička (proděkan pro studijní a ped. činnost
Fakulty pedagogické ZČU).

Holeček byl v boji, který se uskutečnil před čtyřmi lety, silným konkurentem. Uchazeči potřebovali získat většinu hlasů z pětapadesáti členů akademického senátu složeného z vyučujících a studentů. V prvním kole však žádný z kandidátů potřebné množství hlasů nezískal. Mauritzová jich obdržela 27, Holeček 24, další tři hlasy byly neplatné a jeden ze senátorů nebyl přítomen. V druhém kole pak rozhodovalo o osudu Západočeské univerzity v Plzni 53 lidí, z nichž 28 preferovalo Mauritzovou, 25 pak Holečka.

Předsednictvo Akademického senátu ZČU se sejde 15. října, kde padne termín pro první kolo volby. Datum by mělo být stanoveno na devatenáctého listopadu. Případné druhé kolo by se zřejmě konalo 3. prosince. Funkční období současné rektorky končí 28. února příštího roku. Pokud bude znovu zvolena, bude v čele univerzity další čtyři roky, pak ji vystřídá v pořadí už pátý rektor. Historicky prvním rektorem se stal Jiří Holenda, po něm nastoupil Zdeněk Vostracký, jehož následně vystřídal Josef Průša.