Vyhlídka projde například parkovými úpravami nebo dostane nové parkoviště. Obvod zároveň už podnikl aktivní kroky vůči nájezdníkům, kteří využívají místo k setkávání a nechávají zde značný nepořádek.

„Vyhlídka Švabiny patří mezi výkladní skříně Doubravky. Jsme rádi, že sem lidé už léta nacházejí cestu, a není výjimkou, že se zde v létě konají i svatby. Místo proto neustále udržujeme a zvelebujeme,“ říká místostarosta Zdeněk Mádr (ODS).

Na podzim tak zde byla provedena úprava zeleně, obnova laviček a panoramatického panelu.

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, který je autorem nové územní studie, zmiňuje v plánovaných úpravách také instalaci nového mobiliáře včetně stojanů na kola, hracích prvků pro děti a venkovního fitness pro dospělé. V souvislosti s rozšířením komunikace studie navrhuje i nové osvětlení. Pro realizaci úprav vyhlídky je nutné vyřešení majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům. Stát by se tak mělo do dvou let.

Někdy nemám ani sílu si s dětmi pohrát, říká zdravotní sestřička

V současnosti obvod trápí návštěvníci, kteří na místě zanechávají velké množství odpadků. „S městskou policií jsme se domluvili na pravidelných hlídkách. Dohled v lokalitě zvýšila také státní policie a s městem Plzní jednáme o možnostech monitorování místa,“ říká místostarosta Václav Beran (ANO).

Městská policie již na místě rozdala první pokuty. Dalším krokem k zajištění pořádku je osazení zábrany z dřevěné kulatiny, která znemožní vjezd a parkování automobilů uvnitř vzrostlé zeleně.