"Počet hospitalizovaných nemocných na akutních Covid lůžkách aktuálně vyrovnává maxima z podzimní vlny epidemie a vzhledem k epidemiologické situaci v našem regionu lze předpokládat další nárůst," uvedl primář Interního oddělení nemocnice Privamed v Plzni Antonín Egert.

Mění se i skladba nemocných z hlediska věku, kdy významně klesá věk hospitalizovaných nemocných do mladších ročníků. Nezřídka jsou hospitalizováni pacienti ve věku kolem padesáti let, někdy i podstatně mladší. "Rozhodně neplatí, že se jedná vždy o nemocné trpící celou řadou dalších onemocnění, často na sklonku života, jak v některých diskusích zaznívá. V naší každodenní praxi pozorujeme také horší klinický průběh onemocnění," dodal Egert.

Ve srovnání s podzimní vlnou navíc výrazně vyšší procento nemocných i přes léčbu dospěje do stavu, kdy vyžadují léčbu na JIP a podporu životních funkcí.

V nemocnici Privamed bylo ve čtvrtek hospitalizováno 80 covidových pacientů, z toho pět na intenzivní péči. S kapacitou jsou zde na doraz. Ve srovnání s podzimní vlnou mají výrazně více pacientů s nemocí covid-19 v Mulačově nemocnici. Celkem jde o 11 pacientů, z nichž je šest na intenzivní péči. K dispozici zde mají ještě pět standartních lůžek.

Obě nemocnice patří do sítě nestátní zdravotnické skupiny Privamed Group, pod níž ještě patří nemocnice v Rakovníku, polikliniky v Plzni, Lounech, Brně a další zdravotnická zařízení.