V organizaci je 23 včelařů z obcí Čížkov, Zahrádka, Radošice, Dožice, Železný Újezd, Nové Mitrovice, Chynín a Přešín. K letošnímu 1. 9. obhospodařovali 234 včelstev. Bohužel během října, kdy jsou včely připraveny na zimní sezonu a k léčení varroázy, jsme zjistili značné úhyny," vysvětluje jednatel čížkovských včelařů František Krejčí.

O nejvíce včel přišli v obci Zahrádka. „K 1. září bylo v Zahrádce k zazimování nahlášeno 113 včelstev. Současný stav je 39. V průběhu října tedy uhynulo 74 včelstev, cca 65 %. Úly jsou prázdné, medníky plné zásob," popisuje Krejčí stav před zimní sezonou.

Podobná situace prý nejspíše bude i v ostatních vesnicích patřících do čížkovské organizace. „Skutečný stav včelstev zjistíme během čtrnácti dnů. Jaký bude konečný stav po zimě, kdy dochází k běžným úhynům vlivem nedostatku zásob, slabého nebo bezmatečného včelstva, roztočů varroa, onemocnění noséma, vyrušení včelstev hlodavci apod., je problematické předpovědět," konstatuje.

Protože včelaři stále nevědí, proč jim včely hynou, obrátí se na odborníky. „Naše organizace bude kontaktovat pracovníka výzkumného ústavu v Dolu u Prahy. Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici vzorky uhynulých včel, zašleme do výzkumného ústavu rámky s nevyběhlým plodem, rámky zásob, které budou testovány na příčiny úhynu. V úvahu připadá mor včelího plodu, varroáza, vliv ošetření zemědělských plodin či úplně neznámá nákaza. O výsledcích šetření a navržené léčbě všechny členy naší organizace budeme informovat," dodává Krejčí.