Cizinců v kraji už několik let po sobě přibývá 
a počty budou růst i dál hlavně proto, že firmy v kraji expandují a budou potřebovat stovky pracovníků.

Uprchlická vlna se ale podle Chlada i podle šéfa Diecézní charity Plzeň Jiřího Lodra 
v regionálních číslech příliš neprojeví. „Jestliže Česká republika dodrží stanovené kvóty, pak se nic zásadně nezmění," podotýká Lodr.

Podíl cizinců neporoste tak jako v jiných zemích EU, kde hraje roli motivační výše sociálních dávek. V ČR je podle Chlada více cizinců než v Polsku, na Slovensku a v Maďarsku dohromady.

Cizinci v číslechV Plzeňském kraji žilo koncem loňského roku 27 388 cizinců, 54,4 % z nich tu má trvalý pobyt. Téměř polovina cizinců žila v Plzni. Počet cizinců stoupá od roku 2012.
O rok dříve byl počet cizinců v kraji o 1400 nižší, nejvíce je Slováků (25,3 %), Ukrajinců (21,6 %) a Vietnamců (20,3 %).

Plzeňský kraj patří v republice k těm, kde je nejvíce cizinců na počet obyvatel. Zdaleka nejvíce je tu Slováků, Ukrajinců a Vietnamců, tyto tři národnosti tvoří dvě třetiny všech cizinců v kraji. „Vysoko nad průměrem se v kraji pohybuje podíl narozených vietnamských dětí. V ČR je to 29 procent, u nás 46 procent," upřesňuje Miloslav Chlad.

Počty cizinců s sebou nesou také některé negativní jevy. „Nedaří se nám například pokrýt náklady za zdravotní péči. Neuhrazené náklady na jednoho neplatícího cizince za rok 2014 činí 13 716 korun, republikový průměr je přitom poloviční," dodal šéf krajských statistiků.