V poslední červnový den se v jezírku také potápěl hydrobiolog Jindřich Duras s odsávací hadicí. Odhadem je v současné době odstraněna zhruba polovina plžů. „Díky tlakovému vozu na čištění kanalizací od Vodárny Plzeň se podařilo odsát velké množství řas, vodních plžů i kamínků. Další dny opět probíhalo manuální čištění jezírka,“ popsal Duras.

Další velké čištění se uskutečnilo tento čtvrtek, kdy byl opět objednaný odsávací vůz a potápěč. Teď bude ještě třeba vyčistit stěny jezírka a zlikvidovat zbylá vajíčka a případně nové šneky, kteří se z nich vylíhli.

Následovat bude test situace koupáním dobrovolníků. Otevření jezírka pro veřejnost je pravděpodobné až ve druhé polovině prázdnin a dojde k němu na základě provedeného testu a rozboru vody Zdravotním ústavem.

Protože se cerkárie, které způsobují sice zdraví neohrožující, ale velmi svědivou kožní vyrážku, na plže přenáší z kachního trusu, hledají se také další možnosti vysídlení kachen z areálu Škodaland. „Prosíme návštěvníky, aby kachny v žádném případě nekrmili,“ uvedla za třetí plzeňský obvod, který Škodaland spravuje, mluvčí Michaela Adámková.

S kachnami byl v areálu problém již předchozí roky, plži se zde takto ale rozmnožili poprvé. Cerkárie však nelze odhalit rozborem vody, ale zkoumáním samotných šneků. To provedlo výzkumné středisko Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, které se šneky zabývá a jeho členové prováděli i šetření na místě. „To odhalilo čtyři druhy plžů. Parazitováno potenciálně rizikovými druhy motolic je zhruba kolem pěti procent z nich,“ doplnil Duras.