Při setkání s novináři to uvedl primátor Plzně Pavel Rödl s tím, že 75 procent nákladů bude hrazeno z peněz Evropské unie. Obnova vodovodních sítí začala loni a skončit má příští rok.

„Zatím vše probíhá podle harmonogramu. Doufáme, že se nevyskytnou okolnosti, které by vedly ke zdržení projektu,“ uvedl primátor. Projekt se skládá ze šesti dílčích staveb.

Patří mezi ně i dva vodojemy, které by měly zajišťovat pitnou vodu. První bude sloužit především lidem na Vinicích, druhý by pak měl mít dosah především na Doubravku a Lobzy. „Druhý se týká asi 15 tisíc lidí,“ řekl ředitel Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně Erich Beneš.

Investice přímo pocítí dva až tří tisíc obyvatel. „Jde o obyvatele vyšších pater paneláků, kde bývá nižší tlak vody. Vodojem by měl situaci zlepšit,“ řekl Beneš. Další výhodou nového vodojemu prý je, že díky menší vzdálenosti od oblastí, kam z něj bude voda směřovat, nebude zapotřebí, aby byla výrazně chlorována, což by mělo vést k jejímu zkvalitnění.

„Vodojemů je v Plzni spousta, ale určitě ne tolik, kolik je zapotřebí. Navíc nejsou rozmístěny rovnoměrně,“ sdělil Rödl. Například na Doubravce je prý v době normálního odběru situace dostačující, ale horší je to ve špičce. Podle hlavního stavbyvedoucího Vlastislava Bartoše půjde o vodojem s kapacitou 20 tisíc kubíků.

Nejdříve z celého projektu by měla být hotova retenční nádrž v Bolevci. „Stavba byla zahájena v září roku 2006. Podle plánu bychom ji měli dokončit včetně přístupových komunikací na konci května příštího roku,“ uvedl stavbyvedoucí Milan Vanžura s tím, že v současné době stavební firma realizuje samotnou retenční nádrž.

„Stavby vodojemů nebo třeba retenčních nádrží nijak výrazně lidi neomezují. Jiné je to s budováním kanalizací. To se nedá udělat bez určitých omezení v dopravě,“ připomněl komplikace spojené s výstavbou Beneš.