„Do konce října by měla být kanalizace ve Stodě hotová, do konce roku se pak dokončí čistička odpadních vod. Pak se budou upravovat komunikace, což ale budou už ty lepší práce,“ uvedl starosta Stodu Jiří Vlk.

Přestože kanalizace není pro občany nikdy nic příjemného, ve Stodě ji snášeli celkem dobře. „Jsme si vědomi, že to pro místní bylo obtěžující, nicméně kanalizace je pro další rozvoj města prostě nezbytná. Musím ale ocenit, že lidé byli ke stavbě shovívaví,“ dodal stodský starosta.

Stod je stejně jako další obce z našeho regionu Dobřany, Chotěšov, Líně a Zbůch zapojen do projektu Čistá Radbuza, která celý projekt připravila.

Předpokládané náklady činí 860 milonů korun. „75 procent z celkových nákladů poskytl fond soudržnosti Evropské unie, pět procent jsme získali od ministerstva životního prostředí. Zbývající částku hradila města a obce ze svých rozpočtů,“ uvedl starosta Dobřan a šéf mikroregionu Radbuza Jaroslav Sýkora.

Také v Dobřanech se kanalizace blíží do finále. „V současné době se dokončuje poslední stoka,“ prohlásil dobřanský starosta.

Výstavba kanalizace byla nepříjemná především pro obyvatele žijící V Dobřánkách. „Je si ale potřeba uvědomit, jak je kanalizace důležitá. Navíc po jejím dokončení zde budeme moci udělat chodníky či opravit komunikace,“ dodal Sýkora s tím, že kompletně bude projekt Čistá Radbuza dokončen v únoru příštího roku.