Komárkova nadace odkoupila na podzim nástroje, které Čína odmítla jako reakci na cestu předsedy českého senátu na Taiwan. Šlo o zakázku v hodnotě 5,3 milionu korun a nadace tak podpořila tradičního českého výrobce klavírů, jenž se dostal do svízelné situace a zároveň pomohla i hudebním školám. Poté nadace vypsala vlastní grantovou výzvu, v níž nabídla hudebním školám další klavíry a pianina od Petrofu. Mezi 156 uchazeči byla i ZUŠ Chválenická.

„Podmínkou k získání finančního daru na koupi nového piana bylo například průměrné stáří našich školních klavírů nebo úspěšná reprezentace našeho klavírního oddělení na hudebních soutěžích doma i v zahraničí,“ říká vedoucí klavírního oddělení Alena Tichá a dodává, že ZUŠ Chválenická byla jedinou plzeňskou hudební školou, která se do grantové výzvy zapojila.

„V době před uzavřením škol v covidovém lockdownu naše klavírní oddělení úspěšně začalo vyučovat i hru na dva klavíry, měli jsme velké úspěchy a našlápnuto v klavírní soutěži na celostátní ocenění. Bohužel tyto sny nám covid zastavil, ale věříme, že se vše zase rozběhne a budeme s úspěchem pokračovat v této méně běžné klavírní disciplíně. K tomu nám právě velmi pomůže i možnost mít ve třídě dva klavíry, abychom mohli společně cvičit a připravovat programy,“ prozrazuje Alena Tichá nejbližší plány klavírního oddělení.

ZUŠ Chválenická oslaví v příštím roce šedesát let svého fungování. V současné době zde studuje bezmála tisíc žáků, a to nejen v oborech hudebních, ale také v oboru výtvarném a tanečním.