“Varhany byly původně v plaském klášterním kostele, ale následně byly převezeny do Kralovic a jsou stále funkční. A mumifikovaná těla rodu Gryspeků odpočívají v hrobce dodnes, jsou to nejstarší mumie na našem území,“ říká předseda Spolku Gryspek Tomáš Soukup. Ale to je jen jedna ze zajímavostí z historie tohoto kostela. Ten byl prvně zmíněn už v roce 1250 a poté byl v 16. století přestavěn v renesančním slohu. Právě spolek Gryspek se stará o jeho obnovu a má velkou zásluhu na jeho dnešní podobě. Spolek byl založen už v roce 2008, aby se chátrající dominantu Kralovic pokusil zachránit. Za tu dobu kostel změnil podle dobových fotografií k nepoznání. To potvrzuje i starosta Kralovic Karel Popel: „My jako město Kralovice se Spolkem Gryspek úzce spolupracujeme. Záchrana kostela stojí hodně úsilí, ale péče spolku je na něm vidět,“ pochvaluje si.

Na záchraně kostela sv. Petra a Pavla se podílí i potomci rodu Gryspeků, s nimiž je spolek v úzkém kontaktu. Jejich rod pochází z Bavorska a jmenují se Griessenbeckové. Právě jejich rodina poskytla peníze na opravu rakví a restaurování mumií. A také na restaurování epitafu Floriana Gryspeka, který je v kapli nad hrobkou.

Zajímavý je i vnitřek kostela. Nejstarší památka, kterou uvnitř najdeme, je plastika Zvěstování Panně Marii na hlavním oltáři. Byla sem přenesena z Mariánské Týnice po zrušení klášterů Josefem II.,“ říká Tomáš Soukup. Další z mnoha zajímavostí kostela je také podpis mladého muže ze 17. století. Podpisy na zdi kostela jsou tady poměrně hojné. „Při restaurátorském průzkumu výmalby kostela se objevily různé nápisy. Tady je zrovna takové dobové graffiti z roku 1656, kdy se zde zvěčnil tehdejší teenager Kryštof Netrefa. Tento člověk se stal později kralovickým starostou,“ prozrazuje Soukup.

V kostele se také konají zajímavé koncerty, loni v září tu vystoupil například Jaroslav Svěcený s Jitkou Navrátilovou. Významná akce se odehraje v kostele i letos. Od smrti Floriana Gryspeka totiž uplyne 435 let a spolek připravuje slavnost s koncertem Memoria vesperum. Spolek Gryspek inicioval i přejmenování prostoru kolem kostela na náměstí Floriána Gryspeka. Na něm stojí i památník, o který se spolek rovněž zasloužil. „V Kralovicích dříve nebylo nic, co by tohoto významného šlechtice, jenž se zasloužil o povýšení Kralovic na město v roce 1547, připomínalo. Na památníku se píše: „improbus labor omnia vincit“. Znamená to „vytrvalá práce všechno překoná“. To je heslo z jedné medaile Floriána Gryspeka, které jsme si dali i do vínku našeho spolku,“ dodává Tomáš Soukup.