Obleky jsou vybaveny systémem SmartPRO SAFETY integrovaným do vícevrstvého zásahového oděvu. Hasiči si mohou například přisvítit při své činnosti nebo se zviditelnit při zásahu šesti LED diodami umístěnými na reflexním pruhu, v obleku jsou také integrované dva teplotní senzory. Emergency funkce zase avizuje kritickou situaci, do které se může hasič dostat. Při jejím užití systém odešle přednastavenou SOS – SMS zprávu s GPS souřadnicemi až na tři předvolená telefonní čísla. Součástí technologie je i aplikace v mobilním telefonu, prostřednictvím které se sytém ovládá a nastavuje.

„Pro vědce snad nemůže být větší pocit zadostiučinění, než když se technologie, na které pracoval řadu let v laboratoři, dostane do praxe. Ve spolupráci s průmyslovými partnery a také s Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje ze stanice v Plzni jsme několik let oblek vyvíjeli, vylepšovali a snažili se, aby hasičům v jejich náročné práci pomáhal. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy je prvním sborem, kde se chytré zásahové obleky uplatní. Moc nás to těší a přejeme hasičům, aby jim obleky dobře sloužily," řekl při představení obleků Radek Soukup, projektový manažer Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni.

Zakladatel Air Parku ve Zruči u Plzně Karel Tarantík
Zemřel zakladatel leteckého muzea ve Zruči. Spadl z jednoho z exponátů