Ostrý start 'chytrých' radarů je v Plzni na spadnutí. Zařízení, která dokáží zaznamenat průjezd křižovatkou na červenou i překročení povolené rychlosti, město co nevidět spustí. Od novinky si slibuje zvýšení bezpečnosti na křižovatkách.

Podle dopravních expertů je takový krok na místě. Zvláště průjezd křižovatkou na červenou je totiž velmi nebezpečný. „Většina řidičů, kteří na křižovatku vjíždí na zelenou, tak činí s vědomím, že mají volnou cestu. Nepočítají s tím, že jim může vjet do cesty někdo, kdo jede na červenou. Když se to pak stane, nestihnou zareagovat a zabránit střetu,“ vysvětluje koordinátor BESIP pro Plzeňský kraj Václav Ircing.

Podle jeho slov se motoristé nemohou spoléhat na to, že křižovatkou stihnou projet. Doba, po kterou na semaforech svítí oranžová, je totiž na každé křižovatce jiná a intervaly se mění. Ircing také podotýká, že nehody, které se stávají při jízdě na červenou, mají většinou vážné následky.

I proto policie tento přestupek tvrdě trestá. „Za jízdu na červenou dostává řidič automaticky pět bodů a pokutu 2500 korun, která je pevně stanovena,“ uvedl mluvčí plzeňské policie Daniel Švec.

Body do karty řidiče a pokuta hrozí samozřejmě i motoristům, kteří překročí povolenou rychlost v obci. Pokud je to o méně než 20 km/hod, je stanovena pokuta tisíc korun a dva body. Když je rychlost auta vyšší o 20 km/hod a více a řidič se tohoto přestupku dopustí dvakrát za rok, předává se jeho věc do správního řízení, kde dostane pokutu a tři body. Pokud rychlost překročí o 40 km/hod a více scénář zůstává stejný, bodů ale dostane motorista rovnou pět.

Speciální radary budou sledovat nejfrekventovanější křižovatky ve městě 24 hodin denně. Nejprve budou do ostrého provozu zapojeny dva. V konečné fázi jich bude osmnáct. Město na nich ale zřejmě příliš nevydělá. I na tato zařízení se totiž vztahuje zákon, který nařizuje, aby byl sledovaný úsek označen dopravním značením. Dá se tedy předpokládat, že naprostá většina řidičů pojede ve sledovaném úseku předpisově.
Chytré radary dokáží měřit rychlost a zachytit průjezd na červenou, a to i v noci. Snímky by měly být v dobré kvalitě. Na záběrech by měla být rozpoznatelná tvář řidiče i poznávací značka vozu. Snímky ale mohou být hůře vyhodnotitelné, pokud bude hustě pršet, řidič bude mít kšiltovku nebo bude mít sklopené stínítko.

Kde budou chytré radary

Na křižovatce Rokycanské a Jateční ulice.
V prostoru na Belánce v křížení ulic Klatovská a Borská.
V křižovatce ulic Tylova, Skvrňanská, Vejprnická, Domažlická.
Ve Folmavské ulici.
pozn.: Uvedena jsou jen některá už vytypovaná místa.