Řešení tohoto problému je ale vzdáleno ještě několik let. Vyhlídka na to, že by se lidé těžkých aut pod svými okny zbavili, stále ještě tone v nedohlednu. V současné době probíhá takzvané zjišťovací řízení, které má vyhodnotit vliv stavby na životní prostředí, a následovat budou všechny další stupně projektových dokumentací, od Dokumentace pro územní rozhodnutí nebo Dokumentace pro stavební povolení. Navíc ještě nebyly řešeny ani majetko-právní záležitosti.

„Po obchvatu voláme už dlouhou dobu, protože situace je čím dál horší. Zatím se ale neděje nic a přejít tady silnici, zejména v odpoledních hodinách, je skoro nemožné,“ řekl nám jeden z obyvatel této obce na jižním Plzeňsku. Stavbu, o které se ve Chválenicích mluví už od poloviny sedmdesátých let, již řeší Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Začátkem roku 2018 byl na generálním ředitelství ŘSD schválen záměr projektu, což umožnilo plzeňské pobočce ŘSD zahájit projekční práce na přeložce Obce Chválenice.

Vyprošťování vraku vrtulníku z haly v Plzni na Nové Hospodě
Hasiči vyprostili trosky vrtulníku, ve kterém zemřeli čtyři lidé

„Loni byla vypracována aktualizace technické studie a na jejím základě byl zpracován záměr projektu,“ uvedl v oficiálním dopise, adresovaném vedení obce, vedoucí pracovník plzeňské pobočky ŘSD Zdeněk Kuťák. Podle něho už věc projednalo generální ředitelství ŘSD v Praze a přípravy na výstavbu projektu tak mohou pokračovat.

„Ovšem pokud se bavíme o začátku stavby samotné, tak musíme zmínit časový horizont osmi až deseti let. A to ještě v případě, že se neobjeví žádné nečekané problémy,“ sdělil nám starosta Chválenic Pavel Kvídera. „Celá realizace je závislá na rychlosti projekčních příprav, projednání dokumentací s dotčenými orgány a v neposlední řadě na výkupu pozemků, což je věc složitá, se kterou musí souhlasit všichni jejich majitelé,“ dodal.

Předběžná cena za stavbu obchvatu činí 1,2 miliardy korun.

Ovšem zatím lze o ní hovořit jako o částce přibližné, protože ještě není hotová kompletní projektová dokumentace.

Jan Skala

Ilustrační foto.
Montessori školy vyhledávají rodiče v Plzni i v okolí