Každý žáček pracuje podle svého tempa, bez stresu, s názornými pomůckami si učivo sám vybírá, nedostává známky, ale slovní hodnocení, a když udělá chybu, přichází jí sám nebo spolu s ostatními na kloub. Tak to vypadá ve školách s výukovou metodou montessori.

Jedna taková základní škola už funguje v Plzni, jiná na Plzeňsku není.

Tedy zatím. V září totiž má v severoplzeňské Chříči u hranice se Středočeským krajem začít fungovat Pivoňka. V areálu tamního pivovaru – chráněné dílny ji chce otevřít vzdělávací organizace Generation Europe.

„Začali jsme rekonstruovat hlavní budovu, v níž by škola měla být, zároveň jsme rozjeli informační kampaň. Deset dětí, které jsou k otevření školy potřeba, už tedy máme, ale další se mohou hlásit. Letos přijmeme maximálně osmnáct dětí. Zároveň jsme sháněli další lidi do týmu. Máme učitelku a vychovatele – asistenta pedagoga," líčí ředitelka budoucí školy Jana Jakubíčková.

Škola chce mít jednu třídu pro 1. – 3. ročník. Polovina už přihlášených dětí je místních, polovina z okolí.

Klasická základní škola ve Chříči se zavřela před devíti lety, nová by mohla místním dětem ulehčit také dojíždění. „Dojíždění do Kožlan pro ně není jednoduché, spojů je málo," pokračuje Jana Jakubíčková s tím, že Pivoňka má mít k dispozici vlastní mikrobus, kterým chce děti z okolí svážet.

Vybavení školy i pomůcky bude organizace pořizovat ze svého, finančně by jí měla přispět také veřejná sbírka, kterou se chystá vypsat na portálu HitHit.

Fakt, že montessori škola vznikne na venkově, je podle budoucí ředitelky výhoda: „Budeme moci učit venku, propojovat předměty a bádat s dětmi přímo v přírodě, chceme mít také malou školní farmu, o kterou by se děti mohly starat."

Pivoňka už má podporu Krajského úřadu, druhé důležité ano musí přijít z Prahy. „Od nás škola dostala kladné stanovisko a vše jsme postoupili ministerstvu školství, které bude mít poslední slovo," vysvětlila vedoucí krajského odboru školství, mládeže a sportu Jaroslava Havlíčková.

Ministerstvo by mělo rozhodnout do května, Chříčští plánují otevřít Pivoňku v září při tradičním festivalu Křič Fest.