„Je dobře, že po všech průtazích se konečně chodník podél domu pana Skalického dostaví. Byl bych rád, kdyby ho občané mohli použít již při Zámeckých slavnostech, které obvod pořádá od 24. srpna,“ přeje si starosta Křimic Petr Otásek.

Protestující Oto Skalický, vlastnící přilehlý dům, tvrdí, že výstavbou chodníku se znehodnotí jeho nemovitost, protože se zvedne stávající terén a zakryje spodní část průčelí domu. „Realizace chodníku je v rozporu se zákonem a mě, jako vlastníka sousední nemovitosti, poškozuje,“ tvrdí Skalický. Skalický trvá na tom, aby úroveň povrchu byla zachována z dob první republiky.

„To je skoro nemožné, všude se přece postupně navyšují vrstvy. Jsme ve 21. století a měli bychom se spíš pohybovat směrem dopředu,“ argumentuje starosta Otásek.

Spor trvá už od října roku 2005, kdy křimický obvod požádal o stavební povolení. V následujícím období Ota Skalický podal několik námitek, které byly ale v naprosté většině stavebně správním odborem Magistrátu města Plzně zamítnuty, a v listopadu 2006 bylo stavební povolení vydáno. Majitel nemovitosti se znovu odvolal, Krajský úřad ale rozhodnutí magistrátu v únoru tohoto roku posvětil.

K plánované stavbě se vyjádřil i památkový odbor magistrátu a Západočeské muzeum z hlediska archeologů. „My můžeme říci, že archeologický průzkum je u konce. Vzhledem k plánovaným pracím lze předpokládat, že nebudou zasaženy archeologicky významné situace,“ uvádí Antonín Zelenka ze Západočeského muzea.

Skalický se ale s rozhodnutím postavit chodník nesmířil. „Jsem rozhodnutý stavbě fyzicky zabránit, jsem v právu,“ říká nekompromisně majitel domu.

Starosta Křimic je otrávený z toho, že vyřešení problému trvalo tak dlouho a stálo lidi spoustu energie. „Pan Skalický podobně blokuje více plánovaných investic v Plzni. Podle mě to byl malicherný spor, ve kterém Skalický nesmyslně protahoval celé řízení. Rozhodně si nemyslím, že chodník znehodnotí jeho nemovitost,“ dodává Otásek.