V lochotínském areálu Fakultní nemocnice Plzeň začíná zásadní rekonstrukce ambulantního traktu chirurgické kliniky. Dosavadní prostory byly totiž pro stále se zvyšující počet ambulantních pacientů nedostačující.

Po dobu rekonstrukce budou pacienti ošetřeni v provizorním ambulantním prostoru v místě Centrálního příjmu, vchod C. Provoz bude stále zachovaný v rozsahu 24 hodin denně.

Hlavní změny
Díky stavebním úpravám budou moci ambulovat dva lékaři současně, čímž se zkrátí čekací doby před ošetřením.
K dispozici bude nový pokoj 
s dvěma monitorovanými lůžky pro akutní ošetření nemocných bez nutnosti hospitalizace.
Bude zřízena chybějící recepce, kde odborný personál nasměruje pacienty.
Vybuduje se sociální zařízení pro veřejnost i pro zaměstnance, a to včetně bezbariérového přístupu.  

„Tato rozsáhlá rekonstrukce změní dispozice celého traktu ve vchodu B. Díky úpravám budou ambulovat dva lékaři současně. Výrazně se tak zkrátí čekací doby před ošetřením," popsal hlavní výhodu rekonstrukce přednosta chirurgické kliniky Vladislav Třeška. Doposud byl na ambulanci kvůli nedostačujícím prostorům pouze jeden lékař. Pacienti proto čekali na ošetření podle Třešky i dvě hodiny. 
V minulém roce provedl personál 41 318 ambulantních ošetření, což je o 1173 zákroků více než v roce předchozím.

Během rekonstrukce bude navíc v ambulantním traktu vybudována chybějící recepce, ve které personál nasměruje pacienty do konkrétní ambulance včetně některých specializovaných poraden.

Po rekonstrukci bude k dispozici nový pokoj, na kterém budou dvě monitorovaná lůžka. „Ta budou sloužit k akutnímu ošetření nemocných bez nutnosti jejich hospitalizace, například při podání infuzních přípravků," upřesnil Třeška. Doposud museli být pacienti v takových případech hospitalizování. Na observačním lůžku budou pacienti sledováni jen několik hodin a poté budou propuštěni domů nebo hospitalizováni.

Součástí přestavby bude také vybudování sociálního zařízení pro personál i veřejnost včetně bezbariérového přístupu a vybavení pro invalidní pacienty.

Stavební úpravy potrvají podle předpokladů čtyři měsíce. „Rekonstrukce vyjde na 20,7 milionu korun," vypočítal ředitel Fakultní nemocnice Plzeň Václav Šimánek.