Důchodce musí navíc uvést, jaký druh penze pobírá, a pokud použije formulář z internetových stránek obvodu, dokonce i její výši. Přitom většinu údajů úřad k přihlášení psa vůbec nepotřebuje.

„Když mi za přepážkou podali tiskopis, nevěřila jsem svým očím, nač potřebují tolik osobních informací,“ stěžuje si slečna Alena. Na ostatních městských obvodech je od majitelů psů nevyžadují. Kromě jména, adresy a rodného čísla chtějí vědět jen to, zda bude pes chován v rodinném domě (pak má v Plzni výraznou slevu) a zda je držitel psa důchodce s penzí, která je jeho jediným zdrojem příjmů (poplatek se mu rovněž snižuje).

Starosta trojky Jiří Strobach (ODS) tvrdí, že údaje ve formuláři nejsou pro lidi povinné a fyzické osoby je nemusí vyplňovat. „Kvůli zmenšení administrativy používáme jeden formulář pro fyzickou i právnickou osobu. Údaj o finančním ústavu a čísle účtu není pro běžné občany povinný,“ prohlásil Strobach. Stejně se vyjádřil i k důchodu a vysvětlil, že pracovník úřadu na formuláři vyznačuje při jeho předání majiteli psa povinné údaje pro žadatele. Jenže v praxi to nefunguje.

„Nikdo mně neřekl, že některé údaje nejsou povinné,“ oponuje slečna Alena. Přesvědčili jsme se o tom i my, když jsme na úřadě příslušný formulář požadovali. Pracovnice za přepážkou jej vydala s tím, že je třeba jej kompletně vyplnit. Tajemník trojky Jiří Mužík jednání omlouvá s tím, že jde o úřednici zastupující kolegyni na dovolené, která neměla momentálně informace o tom, jak žádost vyřídit. „Budeme se zabývat tím, zda formuláře pro právnické a fyzické osoby neoddělit,“ potvrdil Mužík.

Vyžadováním nadbytečných osobních údajů se už zabývá Úřad pro ochranu osobních údajů. Jeho mluvčí Hana Štěpánková potvrdila, že stanovisko právníků bude mít k dispozici v příštích dnech.

Omezením administrativy a právě zjištováním skutečností, zda úřady nevyžadují od klientů zbytečná potvrzení a informace, které vlastně nepotřebují, se má mimo jiné zabývat proces optimalizace magistrátu a městských obvodů. Na třetím městském obvodě podle starosty Strobach ale stále probíhá, takže jeho závěry nejsou zatím známy.