Akce na podzim opět přivítá mladé studenty a bude jim pomáhat v rozvoji jejich debatních schopností a řešení problémů. Organizátoři vsadí hlavně online přípravu a prostředí komunity mezi účastníky.

„K našemu údivu se zbořil mýtus, že lidi jsou neochotní dělat něco navíc. Například 12 z 15 účastníků udělalo zadané úkoly a my jsme jim pak dali zpětnou vazbu,“ vypráví vedoucí projektu Ondřej Skrla o zkušenosti z minulého ročníku simulace, kde zavedli online přípravu. Dříve to fungovalo tak, že přišel několikastránkový dokument k tématu a účastníci si ho měli přečíst a s tím pak pracovat na samotné simulaci. Nicméně to bylo celkem neefektivní a organizátoři se rozhodli přejít k jinému typu přípravy. Založili online třídu, kde vytvářeli krátké otázky a úkoly, které měli lidé zpracovávat. Ukázalo se to jako o dost lepší řešení a účastníci si ho mnohem více pochvalovali.

Dalším bonusem bylo seznámení přihlášených mezi sebou, ještě než přijeli na samotnou simulaci. A vzhledem k tomu, že PDS je relativně malý projekt umocňuje se tak pocit komunity, kde se každý volně může bavit bez toho, aby si připadal, že je mezi cizími.

Plzeňská diplomatická simulace probíhá v Plzni už několik let, sám Skrla se stal vedoucím projektu před dvěma lety a spolu s týmem organizuje program ve volném čase. Zmiňuje, že nikdo z nich nestuduje ani nemá ambice v diplomacii, proto se snáze můžou soustředit na vzdělávání a ne na vnucování svých názorů. Od loňska vytvořili koncept pěti akcí konajících se během roku a do toho ještě produkují podcasty. Vlajkovou lodí je akce MODEL, která funguje jako simulace valného shromáždění OSN. Účastníci zde fungují jako delegáti jednotlivých zemí a pracují v příslušných podvýborech.

Téma letošního modelu je Jižní Súdán ale jak upozornil Skrla, téma je spíše doprovodné, jelikož se organizátoři chtějí spíš zaměřit na rozvinutí dovedností účastníků v debatování nebo řešení problémů. Tuto linii dodržují i u hostů, kteří mají spíše fungovat jako inspirativní osobnosti a mluví o tom, co zažili. Minulý rok například s přednáškou vystoupil armádní generál Petr Pavel a Tomáš Šebek, který operoval na misích pro Lékaře bez Hranic. Delegáti budou pracovat ve skupinách, které se budou dělit například na novinářský tým, Radu bezpečnosti a think tank, což je skupina, jež se bude zabývat analýzou problému a jeho řešením.

Skrla vidí největší přínos simulace v postrčení lidí, aby se víc zajímali o svět kolem sebe. Sám si takovým procesem prošel. „Stávají se z nich proaktivní lidi, kteří chtějí interagovat se světem a víc se o něm dozvědět.“

Podle organizátora se v Česku pořádá podobných projektů okolo padesáti, ať už jde o simulace, či podobné debatní nebo politicky zaměřené projekty určené pro vzdělávání studentů. Jejich největší problém však je neznámost širší veřejností. Nefunguje totiž žádná platforma, která by takovéto projekty sdružovala a z toho důvodu nemá mnoho lidí šanci se o podobných příležitostech dozvědět.

Zároveň si ale myslí si, že budoucnost PDS je zůstat malým projektem. Důraz klade na inovování formátu a zkoušení nových vzdělávacích metod a ne na vyšší počet účastníků za každou cenu.

Stáňa Benešová (ben)