O větší podporu cyklistiky v Plzni ze strany magistrátu již několik let usiluje iniciativa Plzeň na kole. Uskupení nadšenců, kteří propagují individuální dopravu ve městě namísto aut, každoročně upozorňuje na problémy v cyklistice Velkou cyklojízdou, která se koná na jaře a na podzim. Té poslední se v minulém týdnu i přes nepříznivé počasí zúčastnilo téměř 450 lidí včetně dětí.

„Těší mě, že přijelo tolik lidí. Účelem cyklojízdy je totiž upozornit na potřeby cyklistů, kteří se pohybují 
ve veřejném prostoru a jsou součástí města. Ne vždy jsou jim vytvořeny adekvátní podmínky pro to, aby se mohli po Plzni dopravovat bezpečně. Dále chceme propagovat cyklistiku jako způsobu dopravy po městě a upozornit v této oblasti na problémy, které se mohou řešit," říká mluvčí iniciativy Plzeň na kole Antonín Kolář, sám nadšený cyklista.

Jaké problémy to jsou? Řekněte konkrétní příklad.
Konkrétně mě napadá problém s nedostatkem cyklostojanů ve městě; chybí hlavně před veřejnými budovami. Například před autobusovým nádražím nenajdete vůbec žádné, stejně tak před hlavním vlakovým nádražím, které se nyní sice rekonstruuje, ale než ta rekonstrukce začala, nebyl tam jediný cyklostojan. Nedostává se jich ani před školami. Podle průzkumů by poměrně dost studentů rádo jezdilo do škol na kole, ovšem je pravda, že rodiče se o ně bojí, a tomu se není co divit.

Jak je to tedy s bezpečností?
Vše stojí na tom, že ve městě není dostatečně propojená síť cyklostezek, aby se třeba právě ty děti mohly do školy dopravit co nejbezpečněji.

A jak by se síť cyklostezek 
v Plzni dala zhodnotit?
Musím říct, že je potěšující, že se rozvíjí. I když si nejsem si jistý, zdali je to vždycky úplně koncepčně. V Plzni totiž chybí hlavní cyklistický koordinátor a potom dochází k různým takovým faulům v městském prostoru.

Například?
Například již existující cyklostezka, která protínala město kolem nově postaveného divadla, zmizela. A to z důvodu změny potřeb toho prostoru pro parkovaní vozidel taxi.

Kde je vyloženě nebezpečné dopravovat se na kole?
Obecně asi všude po veřejných komunikacích. Cyklistika je svébytný druh kultury a myslím si, že pokud Plzeň buduje svou kulturu v roce 2015, a doufejme, že ji bude budovat i nadále, měla by být tolerantnější k lidem, kteří se v městském prostoru pohybují. Myslím, že největší nebezpečí je právě v té netolerantnosti a vulgárnosti lidí 
k sobě a prostoru kolem nich samých. Když například motorista parkuje na chodníku, tak je to vulgární čin, kterého se dopouští vůči cyklistům, ale i chodcům. Na druhou stranu, když cyklista jede po chodníku, může být vulgární a nekulturní vůči chodci atd.

Řada lidí si řekne, že cyklista nemá na chodníku co dělat…
Tady jde o to, jaké má kdo podmínky. Pokud budou mít cyklisté kvalitní cyklostezky označené piktogramy atd., nebudou potřebovat k jízdě chodníky. Například velice jednoduché řešení u jednosměrek našli v Kodani, Vídni, Mnichově či Berlíně a dalších evropských metropolích. Silnice, které jsou dostatečně široké a propustné, byly pro cyklisty zprůjezdněny i v opačném směru. Je to jednoduché a funguje to.

Jak si stojí Plzeň s rozvojem městské cyklistiky v porovnání s jinými českými městy?
Myslím, že tak středně. Leccos se mění k lepšímu. Budují se tady nové cyklostezky, například dobře udělané jsou ve Skvrňanech. Nejen já oceňuji, když se při nově plánovaných stavbách dopravních komunikací myslí na cyklisty. Zárověň si myslím, že dříve se cyklistika jako taková více opomíjela. Když to vezmu konkrétně, tak například ve srovnání s Pardubicemi máme zpoždění. A co se týče Prahy, která je přitom mnohem větší, si myslím, že tam se pro cyklistiku dělá také mnohem víc než v Plzni.