„Rada města Plzně již v dubnu schválila soubor opatření vedoucích ke zmírnění negativních dopadů koronavirové krize na území města, takzvanou Plzeňskou 12. Podle jednoho z bodů tohoto souboru může město pomoci sanovat výdaje přímo spojené s koronavirovou krizí neziskovým organizacím, které poskytují sociální služby a realizují jiné sociální projekty,“ uvedla Eliška Bartáková, náměstkyně pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí.

Diecézní charita Plzeň získá 147 tisíc korun na nákup ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků pro Domov sv. Alžběty a 80 tisíc korun na úhradu nákladů za mzdy dvěma pracovníkům, kteří pomáhají zvládat zvýšený zájem o pomoc v charitním humanitárním skladu.

Hospic svatého Lazara, jenž je jediným pobytovým zařízením poskytujícím hospicovou a paliativní péči na území Plzeňského kraje, obdrží 400 tisíc korun na uhrazení věcných i osobních nákladů, které není schopna kvůli sníženým příjmům pokrýt.

Domovinka – sociální služby obdrží 351 tisíc korun na projekt Dezinfekce na stacionář a SeneCura SeniorCentrum MOPT téměř 87 tisíc korun na úhradu zvýšených nákladů na dezinfekční prostředky, jednorázové nádobí, nádobí do letadlových vozíků využívaných pro izolované klienty a na vybavení takzvaného covidprostoru, který vznikl v rámci zařízení.

Šimpanzice Caila oslavila první narozeniny.
Caila oslavila první narozeniny, šimpanzí tlupa dostala dobroty