Jennifer Bachusová přišla v doprovodu hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka, statutárního náměstka hejtmana Petra Vanky a Pavla Čížka, náměstka pro oblast dopravy.

Hejtman Rudolf Špoták seznámil Jennifer Bachusovou s činností centra a jeho pomocí ukrajinským občanům postiženým válečným konfliktem. Na místě si procházela a prohlédla si postup registrace, udělení povolení k pobytu, zajištění ubytování, stravování, základní hygienické prostředky, sociální a materiální asistenci a dopravu do ubytovacího zařízení. Jak sama Jennifer Bachusová uvedla, byla to její vůbec první návštěva takovéhoto centra pomoci v krajích a že má k Plzni specifický vztah díky osvobozování Plzně za druhé světové války. "Velmi si toho vážíme. Návrh návštěvy plzeňského KACPU jsme rádi přivítali," prohlásil hejtman Rudolf Špoták.

"Udělalo na mne velký dojem, jak je v centru činnost zorganizovaná. Právě proto, že je soustředěna do jednoho místa, jde vše krok za krokem a má svůj řád. To na mne skutečně udělalo největší dojem. Je vidět, že pomoc je srdeční záležitostí lidí, kteří zde pracují, pomáhají a tlumočí," řekla ke své dnešní návštěvě Jennifer Bachusová.

"Bavili jsme se o možnostech, budou-li mít někteří z uprchlíků rodinné vazby v Americe, zda by se za svými příbuznými mohli dostat, a jak se snaží americká ambasáda usnadnit tento proces," přiblížil obsah rozhovoru s Jennifer Bachusovou hejtman Rudolf Špoták. Uvedla, že pro příslušníky ukrajinských rodin, kteří mají rodinné vazby v USA, je již připraven zjednodušený proces, jak se mohou za nimi dostat. Informace jsou k dispozici v ukrajinštině na webových stránkách velvyslanectví. Sdělila také, že je americkou vládou připraven speciální fond, v němž je na pomoc Ukrajině a pomoc regionům zasaženým migrací, tj. na pomoc humanitární, vojenskou a logistickou, soustředěno celkem 6,4 miliardy dolarů.

Plzeňský kraj na provoz a pokrytí výdajů souvisejících s migrační vlnou z Ukrajiny a provoz pomoci v jednom místě (KACPU) uvolnil pět milionů korun. Využity budou na pronájmy prostor a provoz, na zajišťování prostředků humanitární pomoci a vše, co s touto činností souvisí.

Zdroj: Krajský úřad Plzeňského kraje