Za účasti rodiny, zástupců města a dalších hostů byl čestný hrob významnému neurochirurgovi a primátorovi z let 1990 až 1994 slavnostně odhalen v čtvrtek 17. srpna 2023. Zdobí jej bronzová busta, jejímž autorem je sochař Václav Česák, autorem náhrobku Václav Chlupsa.

„Pan profesor Zdeněk Mraček byl váženým občanem, který celý život ctil čestné zásady v politickém i pracovním životě. Patří mezi významné osobnosti města, je držitelem ocenění Pečeť města Plzně z roku 1996 a Čestného občanství města Plzně, jež mu bylo uděleno v roce 2008. Jsem rád, že mu můžeme ještě jednou, a to takto symbolicky zřízením čestného hrobu, poděkovat za to, co vše pro Plzeň vykonal,“ uvedl radní města Plzně Jiří Šrámek.

Odhalení pamětního kamene Viktora Viktory
Pamětní kámen pro Viktora Viktoru. Najdete ho za Pedagogickou fakultou v Plzni

Zdeněk Mraček se narodil v Plzni 6. ledna 1930. Medicínu absolvoval v roce 1957. Hned poté nastoupil na neurochirurgické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň. Mezi lety 1964 až 1966 působil v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, v roce 1966 převzal vedení neurochirurgického pracoviště FN Plzeň. V letech 1990 až 1994 byl předsedou České neurochirurgické společnosti, dále byl členem řady mezinárodních neurochirurgických společností. Na lékařské fakultě přednášel do roku 2003.

5. prosince 1990 byl na čtyřleté období zvolen primátorem města Plzně. Navazoval vztahy s evropskými městy, výrazným způsobem přispěl k transformaci úřadu a vzniku moderního Magistrátu města Plzně. Za jeho působení byla založena průmyslová zóna na Borských polích. Zdeněk Mraček zemřel 17. srpna 2022.