Když lidé zvony vidí, mnozí si řeknou, že kvůli jejich barvě v nich musí být příměs zlata. Ovšem není tomu tak. „Zvonovina se skládá z cínu, kterého je 22 procent, a mědi, jíž je 78 procent," upřesnil Manoušek. Velká práce je s vytvořením formy na zvon, samotné odlití už trvá jen několik minut. Celý postup si vyžaduje zhruba 10 až 11 týdnů.

„Po odlití musí zvon několik dnů chladnout ve formě zakopané v zemi. U Jana to bylo téměř týden. Potom nastane okamžik, kdy je každý zvonař napjatý. Zvon vykopeme, vyn-dáme z formy a přichází ten moment. Prvním úderem zjistíme, jestli je v pořádku. Odsud také pochází anglické přísloví: Byl překvapen jako zvonař," pousmál se Manoušek.

Posléze následují kosmetické úpravy, jako je ořezání nálitků a očištění. Zvon se pak omyje vodou a pískem, dodělá se dřevěná hlavice a kovář vykove srdce. 

Zvony pro Plzeň

Na věži katedrály sv. Bartoloměje se dnes nacházejí dva zvony. Prokop, který je z roku 1834, a Anna, která k němu přibyla v roce 1994. Díky aktuální sbírce Ze srdce zvon se na věž vrátí zvony, které tam kdysi byly. Jsou to Marie, Jan Nepomucký, Hroznata a Bartoloměj. Když vše půjde podle plánu, do věže přibudou v lednu 2015 a lidé je prvně uslyší 17. ledna. Současná Anna bude zřejmě sundána, protože se zvony nebude ladit.