12.skupina armád – 9.armáda - XIII.sbor – pluky 84.pěší dokončily přechod řeky a podstatně rozšířily předmostí. 102.pěší při svém postupu východním směrem, likvidovala zbytky nepřátel. 11.jízdní mechanizovaná skupina převzala odpovědnost za úsek severního křídla sboru od řek Weser kLeine. XIX.sbor – 2.obrněná se zastavila podél linii hlavní silnice Sarstedt – Hildesheim. 83.pěší čistila prostor západně od řeky Weser. 95.pěší divize – 377.pluk dočistil Soest a zaútočil směrem na Werl spolu sprapory 379.pluku ( plukovník Robert L.Bacon ) a 378.pluk ( plukovník Samuel L.Metcalfe ) dokončil vyčištění Hammu. Koperaci proti Ruhrské kapse byla zformována taktická skupina „Twaddle“ ( generálmajor Harry L.Twaddle ), složená sjednotek 8.obrněné a 95.pěší a měla útočit vsoučinnosti se silami XVI.sboru. Taktická skupina „Faith“ ( brigádní generál Don C.Faith ) vytvořená z377.pluku 95.pěší a 194.pluku od 17.výsadkové a podpůrných jednotek měla za úkol vyčistit prostor mezi řekami Ruhr a Mohne a zajišťovat levé křídlo skupiny „Twaddle“. Tankové kolony bojového uskupení B od 8.obrněné začaly postupovat na Werl a přiblížily se kWestonnenu a Gerlinger Grundu, uskupení A čistilo úsek podél řeky Mohne jihovýchodně od Soestu a uskupení R se přesunovalo zLippstadtu do oblasti Soestu. XVI.sbor – 75.pěší pokračovala křece Ruhr. 290.pluk ( plukovník Carl F.Duffner ) dobyl Frohlinge a Kirchline, 291.pluk ( plukovník Harry S.Robertson ) vyčistil podstatnou část Castrop Raxelu a 320.pluk od 35.pěší postoupil na sever a vystřídal prapory 116.pluku od 1.pěší, která byla přesunuta do týlu a určena jako záloha armády. 79.pěší překročila mezi Gelsenkirchenem a Essenem řeku Emser a průplav Rýn – Herne. Prapory 313.a 315.pluku postupovaly kželezniční trati vKaternbergu. 35.pěší rozšířila východním směrem své pozice podél průplavu Rhein – Herne.

1.armáda – XVIII.sbor – jednotky 97.pěší měly před sebou první bojovou akci. 386.pluk ( plukovník Samuel M.Lansing ), po dělostřelecké přípravě, překročil v útočných člunech řeku Sieg, postoupil asi o čtyři kilometry a navázal kontakt s hlídkami 78.pěší divize. Jednotky 8.pěší odrazily u Seelbachu německý protiútok. III.sbor – 9.pěší divize – 47.pluk obsadil Gevelinghausen, Esshoff, Nuttlar, Ostwig, Bestwig a Heringhausen, 39.pluk dobyl Altenfeld, Elpe a Henrichsdorf a 60.pluk se probil přes lesy severně od Oberkirchenu a obsadil Rehsiepen, Obersope a Mittelsorpe. S pomocí dělostřelectva a taktického letectva byl odražen německý protiútok vedený proti bojovému uskupení B od 7.obrněné v Gleidorfu, uskupení R útočilo na pravém křídle divize a dobylo Holthausen. Západně od Schmallenbergu postoupil 394.pluk ( plukovník John R.Jeter ) od 99.pěší asi o pět kilometrů a 393.pluk ( plukovník James K.Woolnough ) obsadil Oberhundem. VII.sbor – 3.obrněná se zastavila podél řeky Weser, neboť všechny mosty přes řeku stačil nepřítel zničit. K zabezpečení prostoru východně od řeky Ruhr, mezi XIX.a III.sborem a navázat s jejich jednotkami kontakt, vytvořila 1.pěší divize taktickou skupinu „Taylor“ ( brigádní generál George A.Taylor ), zformovanou z 26.pluku a 4.jízdní mechanizované skupiny. Taktická skupina „Laundon“ ( zesílená 104.průzkumná rota ) postupovala v čele 413.pluku od 104.pěší a v Gieselwederu dorazila k řece Weser a 415.pluk ji překročil v oblasti Bursfelde. V.sbor – jednotky 2.pěší divize pokračovaly v přecházení řeky ve Veckerhagenu a rozšířily předmostí směrem k Dransfeldu a po vybudování kolejového mostu je následovala podpůrná vozidla. 69.pěší vyrazila z Hannoversch Mündenu na Witzenhausen. 273.pluk překročil řeku Werra u Laubachu a dobyl Lippoldshausen, Wiershausen a výšiny severovýchodně od Hannoversch Mündenu a část jeho jednotek postupovala podél jižního břehu k Oberode, 272.pluk ( plukovník Walter D.Buie ) se přiblížil k Witzenhausenu, kde Němci stačili zničit most a překročil řeku v útočných člunech, zatím co ženijní jednotky budovaly pontonový most.

3.armáda – XX.sbor – bojové uskupení R od 6.obrněné, s pomocí 3.praporu 304.pluku od 76.pěší, zatlačovalo nepřítele od řeky Werra k Mühlhausenu. 417.pluk ( plukovník George E.Bruner ) od 76.pěší okračoval v čištění úseku západně od řeky a postoupil do oblasti Bad Sooden, 385.pluk udeřil severním a východním směrem podél východního břehu řeky Wehre na Allendorf a Volkerode, 304.pluk, bez 3.praporu, postoupil na linii Klettstedt – Gräfentonna, východně od Bad Langesalza. 80.pěší se soustřeďovala v oblasti Gotha, kde vystřídala jednotky 4.obrněné divize. VIII.sbor - 3.prapor 261.pluku od 65.pěší odrazil u Struthu, za pomoci taktického letectva a dělostřelectva XX.sboru, silný protiútok pěchoty a tanků. 353.pluk od 89.pěší vyčišťoval úsek jihovýchodně od Eisenachuk linii Wurtha – Ruhla, 354.pluk vstoupil do městačka Friedrichroda a 355.pluk zajišťoval pravý bok divize od Seebergu k Wölfisu. 345.pluk od 87.pěší postoupil do oblasti Tanbachu, 347.pluk zamířil k Oberhofu, kde se setkal s oddíly 11.obrněné. Část 6.jízdní mechanizované skupiny, která zabezpečovala levé křídlo sboru, prorazila do okolí Eschwede. XII.sbor – 11.obrněná zahájila vyčišťovací akci své zóny a chystala se zaútočit na Bayreuth. Z oblasti Meningen – Suhl začala 26.pěší postupovat na Themar a Schleusingen, které mezitím obsadily jednotky 11.obrněné. 14.pluk ( plukovník Carfl E.Lindquist ) od 71.pěší, v pozicích u Kaltensundheimu, zajišťoval pravý bok sboru. 2.jízdní mechanizovaná skupina čistila linii Bettenhausen – Meiningen.

6.skupina armád – 7.armáda – XV.sbor – bojové uskupení A od 14.obrněné dobylo Bad Neustadt ( an der Saale ), ale další postup byl zpomalen silným odporem. XXI.sbor – část 42.pěší, posílená bojovým uskupením A od 12.obrněné, zaútočila na Schweifurt, postoupila asi o patnáct kilometrů a ve Volkachu vybudovala předmostí na řece Mohan. 4.pěší divize – prapory 22.pluku vyčistily Bad Mergentheim a 12.pluk postupoval k řece Tauber. VI.sbor – 1.a 2.prapor 398.pluku od 100.pěší pomalu pomalu rozšiřovaly předmostí u Offenau. 63.pěší zahájila útok proti lesu Hardehauser Wald. Bojové uskupení A od 10.obrněné dobylo Crailsheim a jeho část vyrazila západním směrem k Heilbronnu, uskupení B začalo postupovat směrem k hlavní silnici Bad Mergentheim – Crailsheim.