12.skupina armád – 9.armáda – v05.00 zahájily síly XIII.sboru násilný přechod řeky Weser. Úderné prapory 335.pluku od 84.pěší ji překonaly vútočných člunech jižně od Neesenu a 334.pluk přešel řeku po mostě, který vnoci z5.na 6.dubna vybudovali ženisté. XIX.sbor – bojové uskupení A od 2.obrněné dobylo Harderode, Esperde a výšiny jižně od Heyenu., uskupení R překročilo Weseru vGrohnde a postoupilo kElze. Pluky 30.pěší divize následovaly obrněné oddíly a čistily severní bok sboru. 117.pluk ( plukovník Walter H.Johnson ) překročil Weseru vOhru a 120.pluk ( plukovník Branner P.Purdue ) vGrohnde. Přední jednotky 83.postoupily křece vúseku Bodenwerdwr – Holzminden a 3.prapor 329.pluku ji překonal vBodenwerderu a obsadil Halle. 95.pěší divize – 377.pluk ( plukovník Fred E.Gailard ) začal svyčišťováním Soestu, prapory 378.pluku obsadily část Hammu. Bojové uskupení B od 8.obrněné postoupilo k Ostönnenu, ležící jihozápadně od Soestu. Velení nad uskupením R převzal plukovník Yarrow D.Vesely. XVI.sbor – 75.pěší zamířila jižním směrem křece Ruhr západně od Dortmundu a usilovala o zablokování ústupových cest ztohoto důležitého komunikačního centra.
17.výsadková, bez 194.pluku, byla připojena ke sboru a vystřídala 79.pěší vobranných pozicích podél průplavu Rýn – Herne. 29.pěší byla určena jako záloha armády a přesunula se do oblasti Sendenhorst – Ahlen, jihovýchodně od Münsteru.

1.armáda – síly XVIII.sboru zahájily koordinovaný útok proti Ruhrské kapse. V 05.00 zaútočily prapory 309.a 310.pluku od 78.pěší z pozic podél jižního břehu řeky Sieg na Brachbach, překročily řeku a vytvořily asi šestikilometrové předmostí. V 06.00, po půlhodinové dělostřelecké přípravě, vyrazily pluky 8.pěší divize. 13.pluk dobyl Seelbach, Weidenau a přemohl posádku velkých kasáren ležící severozápadně od Siegenu, 121.pluk obsadil Lützel a Eschenbach, ležící severovýchodně od Netphenu a 28.pluk postoupil k Erndtebrücku. III.sbor – taktická skupina „Birks“ od 9.pěší pokračovala v postupu na sever a vyčistila několik vesnic, 39.pluk dobyl Siedlinghausen a 60.pluk zaujal pozice severovýchodně od Oberkirchenu. Bojové uskupení B od 7.obrněné postoupilo ke Gleidorfu a uskupení R se přesunulo do oblasti Oberkirchenu. 99.pěší dobyla Fleckenberg, Wingeshausen a výšiny u obou vesnic. V.sbor – 2.pěší postoupila k řece Weser a zabezpečila předmostí k jejímu překročení. 23.pluk postoupil k řece v úseku Reinhardshagen – Vaake a v 19.30 ji v útočných člunech začal překračovat. 9.pluk čistil zalesněné výšiny podél západního břehu řeky a 38.pluk převzal prostor po 23.pluku. 273.pluk ( plukovník Charles M.Adams ) od 69.pěší postoupil k soutoku řek Werra, Weser a Fulda v Hannoversch Mündenu.

3.armáda – XX.sbor – bojové uskupení A od 6.obrněné spolu s jednotkami 65.pěší dobylo Bad Langesalza. 80.pěší se začala přesunovat z Kasselu do oblasti Gotha. Úderné prapory 385.pluku od 76.pěší postoupily k řece Werra, obsadily Grossalmerode, Trubenhausen a bad Sooden, v Niederhohone překročily řeku Wehre a postoupily k Eschwede, 304.pluk ( plukovník Wallace A.Choguette ) se přesunul na východ od řeky Wehre do okolí Schonstedtu. 3.jízdní mechanizovaná skupina se soustředila jižně od Kasselu. VIII.sbor – po dobytí Bad Langesalza, postoupila 65.pěší na linii Mühlhausen – Bad Langesalza.89.pěší divize – 353.pluk překonal silný odpor v Eisenachu, 354.pluk obešel město a zastavil se u Waltershausenu, 355.pluk čistil pravé křídlo divize a postupoval do oblasti Ohrdrufu. XII.sbor – 357.a 358.pluk od 90.pěší se soustředily jižně od řeky Werra. 11.obrněná dostala rozkaz zabezpečit prostor podél linie Schleusingen – Hildburghausen a připravit se k útoku na Bayreuth. 26.pěší postoupila východním směrem a zaujala postavení nedaleko Themaru.

6.skupina armád – jednotky XV.sboru pokračovaly v rychlém postupu severovýchodním směrem. Bojové uskupení A ( brigádní generál Charles H.Karlstad )od 14.obrněné směřovalo na Neustadt. XXI.sbor – pluky 42.pěší a bojového uskupení A od 12.obrněné udeřily na Schweinfurt, uskupení B překročilo v Kitzingenu řeku Mohan a ve spolupráci s částí uskupení R obsadilo Markbreit, Obernbreit a Mainbernheim. Ostatní oddíly uskupení R postoupily k Iphofenu a Einersheimu. 4.pěší divize – 8.pluk vyčistil zákrut řeky Mohan severně od Ochsenfurtu, prapory 22.a 12.pluku dobyla Königshofen a zahájily útok jihovýchodním směrem na Bad Mergentheim. VI.sbor – úderné oddíly od 100.pěší pokračovaly v ostrých bojích o Heilbronn. Její 398.pluk se setkal se silným odporem nedaleko Jagstfeldu, ale podařilo se mu rozšířit předmostí u Offenau jižně směrem k Heilbronnu. 63.pěší divize – 253.pluk odrazil prudký protiútok vedený nepřítelem podél řeky Jagst a dokončil obsazení Mückmühlu a jednotky 254.a 255.pluku čistily prostor mezi Bad Mergentheimem a Berlichingenem. Bojové uskupení R od 10.obrněné zabezpečovalo levý bok sboru, uskupení A vyrazilo na jihovýchod a jeho přední oddíly postoupily ke Crailsheimu. V noci z 6.na 7.dubna se podařilo nepřátelským jednotkám přetnout hlavní přísunovou cestu mezi Bad Mergentheimem a Crailsheimem.