12.skupina armád – 9.armáda – XIII.sbor – 17.pěší byla přesunuta kXVI..sboru a přesunovala se do okolí Duisburgu. 102.pěší mířila křece Weser a postoupila během dne o 35 až 40 kilometrů. XIX.sbor – jižně od Hamelnu vybudovala 2.obrněná předmostí na řece Weser. Část taktického uskupení A překročilo řeku vútočných člunech nedaleko Ohru a po dokončení mostu ji následovaly ostatní oddíly, uskupení B překonalo řeku vblízkosti Grohnde. Koncem dne rozšířilo uskupení A úsek předmostí od Rohrsenu kVorembergu a uskupení B obsadilo Hajen, Frenke, Brockensen a Heyen. Na jejím pravém křídle útočila křece pěchota 83.divize. 8.obrněná, posílená 194.plukem ( plukovník James R.Pierce ) od 17.výsadkové, postupovala směrem na Soest. Bojové uskupení A zamířilo na Altenmellrich a uskupení B dosáhlo linie Weslarn – Bad Sassendorf. XVI.sbor – jednotky 75.pěší dokončily vyčištění Brambaueru.

1.armáda – síly XVIII.sboru se přeskupovaly k útoku na Ruhrskou kapsu. 86.pěší se soustřeďovala v zóně sboru a její 341.pluk byl připojen k 97.pěší. Vojska III.sboru zahájily útok na Ruhrskou kapsu s 9.pěší na severním křídle, 7.obrněnou ve střední části a 99.pěší na jihu. Taktická skupina „Birks“ ( brigádní generál Hammond D.Birks ) od 9.pěší obsadila Brunskappel, Assinghausen, Bruchhausen a Elleringhausen, 39.pluk ( plukovník Van H.Bond ) dobyl Silbach a 60.pluk postupoval lesem severovýchodně od oberkirchenu a přeťal hlavní silnici Oberkurchen – Nordeau. 32.jízdní průzkumná squadrona zabezpečovala pravý bok 9.pěší a směřovala do oblasti Willingenu. Bojové uskupení B od 7.obrněné útočilo na Winkhausen, které obešlo a zaujalo pozice nedaleko Graftschaftu. 99.pěší obsadila Latrop, Aue a Müsse a pokračovala na Wingeshausen. VII.sbor začal postupovat na východ směrem k řece Weser. Taktické skupiny „Boles“ a „Kane“ bojového uskupení A od 3.obrněné postoupily na linii Ottbergen – Rheder a taktické skupiny „Welborn“ a „Lovelady“ od uskupení B udeřily na Siddessen a Willegassen. Jednotky 104.pěší se přeskupovaly. V.sbor – 2.pěší divize zaútočila s 23.plukem ( plukovník Jay B.Loveless ) vlevo a 9.plukem ( plukovník Philip D.Ginder ) na pravém křídle východním směrem přes postavení 9.obrněné na Hofgeismar a k výšinám nad řekou Weser severně od Hannoversch Mündenu. Prapory 273.a 272.pluku od 69.pěší zamířily k řece Fuldě v úseku mezi Hannoversch Mündenem a Kasselem, v Speele překročily řeku a zaútočily k soutoku řek Fulda, Weser a Werra v Hannoversch Mündenu.

3.armáda – XX.sbor – obrněná pěchota a tankové oddíly bojových uskupení A a B od 6.obrněné dobyly Mühlhausen, potom bojové uskupení B postupovalo do oblasti Schlotheimu, uskupení A zamířilo jihovýchodním směrem a zaútočilo na Bad Langensalza. 80.pěší začala z Kasselu postupovat na východ. Jednotky 76.pěší pokračovaly k řekám Werra a Wehre. 385.pluk ( plukovník udeřil na Grossalmerode a 304.pluk postoupil u Niederhone, západně od Eschwede, k řece Wehre a zmocnil se mostu. VIII.sbor – 65.pěší postupovala k linii Mühlhausen – Bad Langesalza. 259.pluk obsadil po setmění část města Bad Langesalza. 353.pluk od 89.pěší vstoupil do Eisenachu, 354.pluk ( plukovník Robert C.Aloe ) postupoval na východ k linii Henningsleben – Warza. Síly XII.sboru se přeskupovaly a připravovaly k postupu na jihovýchod. 90.pěší se soustřeďovala severně od řeky Werra. Bojové uskupení A od 11.obrněné pomalu postupovalo směrem k zalesněným hřebenu Thüringer Wald, uskupení R ( plukovník Virgil Bell ) zabezpečilo spojovací silnice mezi uskupeními A a B a potom postoupilo k Meiningenu a k blízkému letišti. 328.pluk ( plukovník Aloysius E.O’Flaherty ) od 26.pěší překročil řeku Werra, dobyl Schmalkalden a zkontaktoval se s jednotkami 90.pěší a prapory 101.pluku vystřídaly bojové uskupení R v Meiningenu. 71.pěší , zajišťující pravé křídlo sboru, postupovalo do oblasti Fuldy. 42.jízdní průzkumná squadrona čistila prostor od Fuldy k řece Ulster.

6.skupina armád – 7.armáda – XV.sbor – bojové uskupení B od 14.obrněné zaútočilo na Gemünden ze západu a 7.pluk od 3.pěší vyrazil k městu ze severovýchodu. XXI.sbor – tankové kolony bojového uskupení A od 12.obrněné překročily ve Würzburgu řeku Mohan a společně s pěchotou 42.divize vyrazily na Schweinfurt, uskupení B se zmocnilo mostu v Kitzingenu, kde vybudovali malé předmostí vojáci 8.pluku od 4.pěší a uskupení R obsadilo Seinsheim a Ippelsheim. Prapory 22.a 12.pluku od 4.pěší pokračovaly v akcích východně od Königshofenu. VI.sbor – pluky 100.pěší divize zahájily frontální útok na Heilbron. 3.prapor 397.pluku překročil řeku Neckar přes předmostí u Neckarsulmu a rozšířil jej jižním směrem k Heilbronu, 1.prapor téhož pluku přešel řeku v Heilbronu a 398.pluk ( plukovník Robert M.Williams ) zajišťoval pravý bok západně od řeky a jeho 2.prapor ji překonal v oblasti Offenau. 63.pěší divize – 253.pluk ( plukovník Morris O.Edwards )postupoval na východ podél řeky Jagst směrem k lesu Hardehauser Wald a část jeho jednotek sváděla ostré boje v Mückmühlu, 255.pluk ( plukovník James F.Hatcher ) dosáhl linie Ravenstein – Oberkessach – Widdern a 254.pluk ( plukovník Joseph H.Warren ) zabezpečoval prostor od Osterburkenu k Ravensteinu. Bojové uskupení B od 10.obrněné vyčistilo Böckingen a zamířilo jižně podél řeky Neckar a nedaleko Lauffenu se zkontaktovalo s francouzskými jednotkami, uskupení R postupovalo přes postavení 63.pěší do oblasti Rengershausenu.