9.armáda – XIII.sbor, včele s5.obrněnou divizí, začal překračovat řeky Rýn a Wesel. Ke sboru byly připojeny jednotky 102.pěší, 17.výsadkové a 6.br.Gardové obrněné brigády. XVI.sbor – 75.pěší, na severním křídle sboru, zaútočila po dělostřelecké přípravě přes postavení 8.obrněné a postoupila asi o šest kilometrů na východ. 75.průzkumná rota uzavřela mezeru mezi 75.pěší a 8.obrněnou. 35.pěší postoupila o tři kilometry a obsadila několik vesnic.

12.skupina armád – po velením 15.armády byla nyní 66.pěší a oddíly Francouzských sil na západě ( FFO – Francaises Forces l’Ouest ). XXII.sbor rozšířil svou zónu na sever k Homburgu a od 9.armády převzal velení nad 102.pěší.

1.armáda – brigádní generál Doyle O.Hickey převzal velení 3.obrněné divize po padlém generálmajorovi Maurici Rosseovi. 3.obrněná se přeskupila k úderu na Paderborn. Taktická skupina „Howze“ s použitím plamenometů, donutila nepřítele ustoupit z Nordborchenu a Weweru, taktická skupina „Welborn“ postupovala na Haxtergrund, skupina „Lovelady odrazila protiútok v oblasti Scherfede a po vystřídání jednotkami 104.pěší postupovala k Ebbinghausenu. 413.pluk od 104.pěší zablokoval ústupovou cestu po které se snažili Němci ustoupit z Rimbecku, 415.pluk se zastavil v oblasti Hallenberg – Medebach. 16.pluk od 1.pěší se přesunul do Bürenu a zkontaktoval se jednotkami 3.obrněné, 26.pluk postupoval za 4.jízdní mechanizovanou skupinou a snažil se zablokovat silnice z Rüthenu. Ke sboru byla přiřazena 9.pěší a začala zabírat úsek mezi 4.mechanizovanou skupinou a 8.pěší divizí. 78.pěší, na levém křídle sboru, zaujala pozice podél řeky Sieg. 8.pěší pokračovala v čištění svého prostou a připravovala se k útoku na Siegen. Její 121.pluk obsadil Salchendorf, Helgersdorf a Grissenbach a 13.pluk dobyl Kirchen. III.sbor – bojová uskupení R a B od 7.obrněné prošla přes zónu V.sboru do postavení podél řeky Eder. Pluky 99.pěší zahájily postup do oblasti Gemuendenu. Jednotky 8.protitankové skupiny ( 8th Tank Destroyers Group ) převzaly po 14.jízdní mechanizované skupině zodpovědnost za mosty přes řeku Dill. V.sbor – 9.obrněná vybudovala nedaleko Warburgu předmostí na řece Diemel. Bojové uskupení B rozdrtilo obranu ve Wethenu, překročilo řeku a dobylo Ossendorf, Rimbeck, Noerde a Menne, uskupení A vyčistilo Warburg a pokračovalo na Daseburg. 2.pěší postoupila na pozice severně od Ederstau See.

3.armáda – VIII.sbor – 385.pluk od 76.pěší obsadil část Usingenu a 417.pluk překonal odpor v oblasti Finsternthal – Dorfweil – Schmitten a postoupil až za Hausen-Arnsbach. Byla rozpuštěna taktická skupina „Ficket“ . Síly XX.sboru pomalu postupovaly k hlavní nepřátelské obranné linii podél řek Fulda a Eder. 6.obrněná pokračovala v útoku na Kassel, v Malsfeldu překročila řeku Fuldu a vybudovala malé předmostí. Bojové uskupení A postoupilo do oblasti Werkel – Nieder Vorschutz. Jednotky 80.a 65.pěší čistily týlový prostor za 6.obrněnou. 3.jízdní mechanizovaná skupina postupovala na Heilenstadt a Mulhausen. 16.jízdní průzkumná squadrona se přesunula do sektoru Alsfeld – Kassel a zajišťovala severní bok sboru. XII.sbor – dvě úderné kolony 4.obrněné, bojové uskupení B vlevo a uskupení A na pravém křídle, zahájily odpoledne útok směrem na Eisenach a postoupily k Berka. Bojové uskupení B dobylo Hersfeld a udeřilo na Bossenrode, uskupení A se na noc zastavilo ve Wolfershausenu a vyslalo průzkum k Dankmarsheimu a uskupení R se přemístilo z Herbsteinu do Hersfeldu. Za obrněnci postupovaly prapory 357.a 358.pluku od 90.pěší a postoupily na linii Niederjossa – Kruspis – Grossenmoor. 11.obrněná vyrazila z Nieder Seemenu a dosáhla oblasti Wallroth – Haid. Za divizí, směrem na Fuldu, postupovala 26.pěší. 2.jízdní mechanizovaná squadrona pokračovala ve vyčišťovacích akcích na pravém křídle sboru. 71.pěší přešla Rýn, byla přiřazena ke sboru a soustředila se nedaleko Housenstammu, jihovýchodně od Frankfurtu nad Mohanem.

6.skupina armád – 7.armáda – XV.sbor – s přímou podporou dělostřelectva pokračoval 157.pluk od 45.pěší ve vyčišťování Aschaffenburgu. Ke sboru byla převelena 14.obrněná. XXI.sbor – tankové skupiny 12.obrněné divize útočily směrem k linii Würzburg – Schweinfurt – Kitzingen. Bojové uskupení A zamířilo do oblasti Wertheimu a uskupení B směřovalo na Ochsenfurt. 10.obrněná, pokračující v akcích podél Rýna obsadila Sandhausen, Leimen, St Ilgen a Bammenthal. 63.pěší postupovala z Heidelbergu na východ, směrem na Neckargemünd.

1.francouzská armáda zahájila násilný přechod řeky Rýn. 2.fr.sbor – 3.alžírská pěší překročila řeku nedaleko Speyeru a 2.marocká pěší v oblasti Germersheimu.