9.armáda – XVI.sbor – 75.pěší postupovala na východ od Rýna a připravovala se zaútočit přes postavení 30.pěší a 8.obrněné divize. Bojové uskupení od 8.obrněné obsadilo Polsum a uskupení R postoupilo kBuer Hasselu. 35.pěší vyrazila zGladbecku směrem na Buer a vyčistila Bottrop a Eigen. 314.pluk od 79. postupoval na jižně od Sterkrade Buchhausenu kprůplavu Emser. Ke sboru byla přičleněna 15.jízdní mechanizovaná skupina.

12.skupina armád – 15.armáda - XXII.sbor zajišťoval obranu a vykonával okupační správu v sektoru Neuss – Bonn na západ od Rýna a dočasně převzal velení nad 95.pěší od 9.armády a 86.pěší od 1.armády.

1.armáda – VII.sbor – přední tankové oddíly 3.obrněné byly nyní asi tři kilometry před Paderbornem. Taktická skupina „Richardson“ se zastavila v Nordborchenu a skupina „Hogan“ ve Weweru, skupina „Welborn“ vstoupila do lesa severovýchodně od Ettelnu a skupina „Lovelady“ dorazila do oblasti Wrexenu, jihozádně od Scherfede. Při cestě k předním jednotkám, byl zastřelen velitel divize generálmajor Maurice Ross. 104.pěší – 413.pluk postoupil k Arolsenu a Adorfu a 415.pluk byl zastaven nedaleko Heringhausenu. 4.jízdní mechanizovaná skupina vyrazila přes Hackenburg a Dillenburg směrem na Eibelshausen. Tři pluky 1.pěší postupovali na sever k linii Strasseberbach – Rudersdorf – Rodgen. Prapory 13.a 28.pluku od 8.pěší zlikvidovaly nepřátelský odpor jižně od řeky Sieg. III.sbor – 7.obrněná postupovala na sever k linii vodní nádrže Ederstausee a k řece Eder. Taktické skupině „Wolfe“ se podařilo obsadit neporušenou přehradu Edersee a skupina „Beaty“, postupující podél linie řeky, se zmocnila šesti neporušených mostů mezi Hemfurthem a Bergheimem. 14.jízdní mechanizovaná skupina se přesunula do blízkosti Frankenbachu. V.sbor – bojové uskupení B od 9.obrněné postupovalo k Bad Wildungenu, které vyčistilo a překročilo řeku Eder přes předmostí 7.obrněné a uskupení A pokračovalo směrem na Fritzlar, kde se setkalo se silným nepřátelským odporem. Jedna jeho taktická skupina přešla řeku v zóně 6.obrněné a dobyla letiště ležící jižně od Fritzlaru. Jednotky 2.pěší divize rychle postupovaly za tankovými oddíly.

3.armáda – VIII.sbor – jednotky 76.pěší byly v zastaveny nepřátelským odporem ve Finsternathalu, Dorfweilu a Schmittenu. 304.pluk přešel Rýn a zabezpečoval pravé křídlo divize podél dálnice Kolín nad Rýnem – Frankfurt nad Mohanem. Taktická skupina „Fickett“ obsadila Butzbach. XX.sbor – 6.obrněná, postupující na Kassel, dosáhla v oblasti Zenner – Wadern řeky Eder a nedaleko Oberbeisheimu řeky Fuldy. Bojové uskupení R se začalo přesunovat k Remsfeldu. 318.pluk od 80.pěší byl připojen k 6.obrněné a 319.pluk se přesunul do oblasti Grossen Buseck, nedaleko Giessenu. 3.jízdní mechanizovaná skupina zaútočila na své cíle mezi Romrodem a Lauterbachem v úseku Wallenrode – Hebles. 71.pěší se přesunula do Rockenhausenu. XII.sbor – 4.obrněná útočila severovýchodním směrem na Hersfeld. Bojové uskupení B rozdrtilo nepřátelskou obranu v Niederaula a Asbachu a zahájilo útok na Bad Hersfeld, uskupení A postoupilo na výšiny ležící mezi Bad Hersfeldem a Vacha. 90.pěší divize, nyní motorizovaná, postupovala za tanky 4.obrněné k linii Rudingshain – Breungeshain – Herchehain. 11.obrněná dokončila nedaleko Hanau přechod řeky Mohan a pokračovala v postupu na Fuldu. Bojové uskupení A, kterému čistila cestu 41.jízdní průzkumná squadrona, obsadilo Gelnhausen, uskupení R útočilo na Gründau a Gelnhausen a uskupení B prorazilo přes Hüttengessas a Büdingen a pokračovalo na Nieder Seemen. 328.a 101.pluk od 26.pěší pokračovaly ve vyčišťování prostoru za postupujícími tanky 11.obrněné a postoupily do oblasti Michelan – Leisenwald. 2.jízdní průzkumná squadrona zabezpečovala pravé křídlo sboru severovýchodně od Hanau a 42.squadrona čistila úsek na styku operační hranice mezi 3.a 7.armádou, ve spolupráci se 106.jízdní mechanizovanou skupinou od XV.sboru.

6.skupina armád – 7.armáda – XV.sbor – 157.pluk od 45.pěší pokračoval v bojích v Aschaffenburgu. Jednotky 3.pěší překročily ve Woerthu řeku Mohan. 12.obrněná pokračovala v útoku východním směrem. Bojové uskupení A prošlo přes Amorbach k Schipachu a zaujalo postavení nedaleko Nassigu a uskupení B postoupilo do oblasti Hardheimu. XXI.sbor 101.jízdní mechanizovaná skupina navázala kontakt s tankovými oddíly 12.obrněné divize od XV.sboru a zabezpečovala linii předmostí. 63.pěší překonala nedaleko Wieblingenu řeku Neckar.