XVIII.sbor rychle pokračoval přes les Wesel a postoupil asi o devět kilometrů. 6.br.výsadková se zastavila východně od Erle a 194.pluk od 17.výsadkové zaujal pozice před hlavní silnicí Erle – Schermbeck. 6.br.Gardová obrněná brigáda, posílená 513.plukem útočila směrem na Dorsten.

9.armáda – XVI.sbor – 30.pěší divize – 119.pluk kompletně vyčistil Gahlen, 117.pluk obsadil Besten a 120.pluk dobyl dominantní výšiny nedaleko Kirchhellenu. 79.pěší pomalu postupovala, obsadila Sterkrade a část jejích jednotek překročila východně od Orsoy průplav Emser. 8.obrněná se soustředila na východním břehu Rýna a byl k ní připojen 290.pluk od 75.pěší.

12.skupina armád – 1.armáda – VII.sbor – taktická skupina „Hickey“ od 3.obrněné postoupila v Herbornu a Burgu k řece Dill a zabezpečila prostor k jejímu překročení, taktická skupina „Howze“ dosáhla Löhnfeldu a zastavila se v pozicích nedaleko Heisterbergu. Jednotky 1.a 104.pěší, postupující za tanky, vyčistily Breitscheid. 78.pěší upevňovala svá postavení podél řeky Sieg. 4.jízdní mechanizovaná squadrona se soustřeďovala východně od řeky Rýn a postupně přebírala prostor Stromberg – Roth. III.sbor – 7.obrněná postupovala severovýchodně k řece Dill mezi Herbornem a Wetzlarem. Bojové uskupení R zajistilo v Sinnu, Edingenu a Katzenfurtu přechody přes řeku a uskupení A jí překonalo v Asslaru a Hermannsteinu. Těsně za tankovými kolonami postupovala pěchota 9.a 99.divize. 2.pěší dokončovala vyčišťování svého úseku. Bojové uskupení A od 9.obrněné dobylo Diez, uskupení B se v Aumenau zmocnilo neporušeného mostu přes řeku Lahn a uskupení R se přesunulo do oblasti Offheimu, nedaleko Limburgu, překročilo řeku Lahn a postupovalo severovýchodním směrem. 106.jízdní průzkumná squadrona čistila výšiny mezi řekami Gel a Lahn.

3.armáda – VIII.sbor – 87.pěší rozšířila předmostí na Rýně na sever k řece Lahn, kde se zkontaktovala s oddíly 1.armády a k linii hlavní silnice Bergnassau-Scheuern – Holzhausen. 89.pěší postupovala směrem na Wiesbaden a obsadila Bogel a Strüth. Taktická skupina „Fickett“ ( plukovník Edward M.Fickett ) vyrazila na východ přes postavení 87.a 89.pěší směrem k dálnici Giessen – Frankfurt nad Mohanem a postoupila k Hohensteinu. V Boppardu překročily Rýn prapory 385.a 417.pluku od 76.pěší a 304.pluk zůstal na západním břehu řeky v úseku mezi Delhofenem a Bingerbruckem a zabezpečoval mosty. XII.sbor – tankové skupiny 6.a 4.obrněné se připravovaly k úderu na sever. 5.pěší divize – úderné roty 2.a 3.praporu 10.pluku a 3.praporu 11.pluku sváděly pouliční boje ve Frankfurtu nad Mohanem. Jednotky 90.pěší čistily svůj úsek jižně od řeky Mohan mezi Offenbachem a Hanau. Prapory 328.a 101.pluku od 26.pěší pomalu rozšiřovaly předmostí u Hanau, obsadily Grosskrotzenburg a v Hanau bojovaly s nepřítelem dům od domu. 2.jízdní mechanizovaná skupina pokračovala s vyčišťováním severního a jižního křídla sboru. XX.sbor – 80.pěší – 317.pluk byl soustředěn v Mainzu, 319.pluk překročil v Oppenheimu Rýn a postoupil do oblasti Bischofsheimu a připravoval se k útoku přes řeku Mohan. K divizi byla připojena 16.jízdní mechanizovaná skupina.

6.skupina armád – samostatná horská jednotka od 1.francouzské armády - DA ALPS ( Detachment d’Armée des Alpes ) začala západně od Aosty dobývat průsmyk Petit St Bernard na francouzsko – italských hranicích.

7.armáda – XV.sbor – tři pluky od 45.pěší postoupily asi o dvacet pět kilometrů na sever a vyslaly průzkum k řece Mohan. Jednotky 44.pěší a 12.obrněné překročily Rýn.