XVIII.sbor – parašutisté 6.britské a 17.americké výsadkové postupovali východním směrem proti slábnoucímu odporu klinii rozvírající se od Ringenbergu křece Lippe nedaleko Krudenbergu.

9.armáda – jednotky 30.pěší rozšířily předmostí asi o šest kilometrů a obsadily Gahlen. 35.pěší postoupila o tři až pět kilometrů. Přes řeku Rýn se začala přepravovat 8.obrněná. XIII.sbor – převzal velení nad 113.jízdní mechanizovanou skupinou a 95.pěší, bez 377.pluku, který byl připojen ke 2.obrněné divizi.

12.skupina armád – 1.armáda – VII.sbor – tanky taktických skupin „Kane“ a „Doan“ od 3.obrněné, prorazily přes Alterkirchen do Hachenburgu a Wahlrodu a taktické skupiny „Hogan“ a „Richardson“ postupovaly východně směrem k řece Nister a zastavily se nedaleko Eichelhardtu. Pluky 1.pěší obsadily sektor jižně od řeky Sieg k Eitorfu. Jednotky 104.pěší čistily prostor za tankovými kolonami 3.obrněné. III.sbor – v 02.00 zahájila 7.obrněná útok k řece Lahn a na Limburg. Bojové uskupení R vyrazilo z Vettelschlosu a jeho taktická skupina „Griffin“ zaútočila východním směrem na Ailetchen a skupina „Brown“ obešla Dierdorf a rychle postupovala na Obertiefenbach a Heckholzhausen kde dohonila ustupujícího nepřítele a způsobila mu těžké ztráty. Potom dostalo uskupení R rozkaz stočit se na severovýchod a zabezpečit přechody přes řeku Dill. Bojové uskupení A vytvořilo tři taktické skupiny - „Rhea“, „Wemple“ a „King“, které postupovaly podél dálnice směrem na Limburg a v Montaubaru se zkontaktovaly s oddíly 9.obrněné od V.sboru, stočily se směrem na Wetzlar a Limburg přenechaly jednotkám V.sboru. Pluky 9.a 99.pěší postupovaly vedle sebe v jedné linii a čistily prostor za obrněnými kolonami. 9.pěší postoupila u Puderbachu k říčce Holz a zabezpečila přechody. 39.pluk udeřil na Mündersbach a Hersbach, 60.pluk vyčistil Horhausen postoupil v Raubachu k říčce Holz, překročil ji a zaútočil na Elgert a Marienhausen. 394.pluk od 99.pěší prošel postavením 395.pluku a postoupil k výšinám východně od Dierdorfu a 393.pluk útočil na Grossmaischeid a Kleinmaischeid. V.sbor - Prapory 9.a 23.pluku od 2.pěší dobyly Alsbach, Hilgert, Baumbach, Ransbach a zaujaly pozice na severním křídle sboru. 9.obrněná divize, posílená 38.plukem od 2.pěší, postupovala k řece Lahn u Limburgu a Diezu. Z oblasti Bendorfu vyrazilo bojové uskupení B, postoupilo podél dálnice Kolín nad Rýnem – Frankfurt nad Mohanem k řece Lahn u Limburgu a čtyři tanky přejely přes most, než jej Němci zničily, ale tanky s připojenou pěchotou dokázaly město vyčistit. Bojová uskupení R a A rychle prorazily k Diezu, kde již nepřítel stačil most zničit.

3.armáda – 347.pluk od 87.pěší sváděl těžké boje s houževnatým nepřítelem v oblasti Braubach – Lahnstein a podařilo se mu dobýt Braubach. 345.pluk postupoval na Gemmerich a 346.pluk zamířil severovýchodním směrem na Dachsenhausen. Taktická skupina „Sundt“, složená z oddílu 607.protitankového praporu, 87.průzkumné roty, pěší čety od 346.pluku, čety tanků a dělostřelecké baterie, postupovala za 346.plukem na Dachsenhausen. Přes nepříznivé okolnosti dokončili ženisté v Boppardu kolejový most přes Rýn. V 02.00, pod silnou palbou nepřítele, začala v úseku Wellmich – Oberwesel přecházet Rýn 89.pěší divize. 354.pluk ( plukovník Robert C.Aloe ) dobyl Weyer, Nochern, Lierscheid a Patersberg, 353.pluk ( plukovník Frank R.Maerdian ), posílený jedním praporem od 355.pluku plukovníka Jesse T.Harrise, obsadil Dorscheid, Kaub a Weisel. Taktická skupina „Johnson“, motorizovaný pěší prapor 355.pluku, podpůrné jednotky a ženijní oddíl, překročila Rýn v Boppardu, rychle vyrazila podél východního břehu řeky a dobyla Kestert. Taktická skupina „Engel“ ( 89.průzkumná rota a četa samohybných protitankových kanónů ) čistila prostor za skupinou „Johnson“. 6.jízdní mechanizovaná skupina se připravovala k překročení Rýna. XII.sbor – 6.obrněná postoupila k jižnímu břehu řeky Mohan u Frankfurtu a pod intenzivní nepřátelskou palbou postupovala do města. Bojové uskupení A prorazilo přes Langen a Sprendlingen na Sachsenhausen a Niederrad, uskupení B dobylo Offenbach a uskupení R se soustředilo jižně od Niederradu. 4.obrněná držela nehluboké předmostí na řece Mohan. Dva prapory 328.pluku od 26.pěší přešly řeku v Hanau, v úseku bojového uskupení A a postoupily ke Grossauheimu. Síly 5.,90.a 26.pěší rychle postupovaly za obrněnými jednotkami k Mohanu. 2.pluk od 5.pěší dobyl Raunheim, prapory 10.pluku se zmocnily letiště Rhine-Main a obsadily Kelsterbach a Schwanheim a 11.pluk postupoval lesem jižně od Frankfurtu. 359.pluk od 90.pěší obsadil Bürgel, Mühlheim a Rumpenheim a 357.pluk postoupil k Hausenu. 26.pěší vyčistila podstatnou část své zóny a vytvořila kontakt s jednotkami 7.armády. 2.jízdní mechanizovaná skupina překročila Rýn, její 2.squadrona převzala po 2.a 10.pluku 26.pěší sektor podél jižního břehu Mohanu od Gustavburgu ke Kelsterbachu a 42.squadrona čistila prostor od Gernsheimu k Altheimu. 80.pěší se připravovala překročit Rýn a rovněž zaútočit k řece Mohan. 3.jízdní mechanizovaná skupina se spostřeďovala v okolí Kriegsfeldu.

6.skupina armád – velitelství 7.armády se přesunulo ze Saaregueminesu do Kaiserslauternu. XV.sbor - v 02.00, po silné dělostřelecké přípravě a leteckém bombardování, zahájily úderné prapory 45.a 3.pěší divize násilný přechod řeky Rýn. Jednotky 179.a 180.pluku od 45.pěší překročily Rýn nedaleko Hammu amRhine a postupovaly k dálnici, která vedla kolem východního cípu lesa Jägerburger Wald, dobyly Biblis a Gross-Rohrheim a zkontaktovaly se s oddíly 3.armády. prapory 30.a 7.pluku od 3.pěší překonaly řeku u Wormsu a Mannheimu a obsadily Burstadt, Lampertheim a Sandhofen.