Americký XVIII.výsadkový sbor – 1.brigáda „Commandos“ byla připojena k17.výsadkové divizi a dokončila obsazení Weselu. V15.00 překročily prapory 194.a 507.pluku od 17.výsadkové Isselský průplav a postoupily asi tři kilometry východně od Weselu.

9.armáda – XVI.sbor – během noci z 24.na 25.března pokračovala 30.pěší v útoku na východ a postoupila na celé frontě asi o šest kilometrů, obsadila Hunxe a navázala kontakt s 1.brigádou „Commandos“. 79.pěší postoupila o tři kilometry východním směrem. 134.pluk od 35.pěší překročila Rýn východně od Rheinbergu, 15.jízdní průzkumná squadrona překonala řeku a vystřídala jednotky 30.pěší v prostoru jižně mezi řekou Lippe a Lippeským průplavem. Odpor nepřítele nabýval na síle.

12.skupina armád – 1.armáda – v 04.00 zahájily síly VII.sboru koordinovaný útok a vyrazily z předmostí. 3.obrněná, posílená 414.plukem od 104.pěší zaútočila na Altenkirchen a postoupila asi o čtrnáct kilometrů. Taktická skupina „Welborn“ prorazila přes Uckerath a Kirchberg a dorazila na pozice nedaleko Hasselbachu a taktická skupina „Lovelady“ pokračovala v postupu přes Griesenbach a Fiersbach. Taktická skupina „Kane“ postoupila za Limbach, Sessenheim a Kescheid k říčce Ahl a taktická skupina „Doan“ útočila přes Asbach a Schoneberg na Flammersfeld. Pluky 1.a 104.pěší postupovaly za tankovými oddíly. 78.pěší začala přebírat úsek 1.pěší podél řeky Sieg a 309.pluk zlikvidoval nepřátelský opěrný bod jižně od řeky, nedaleko Hennefu. III.sbor – prapory 39.a 47.pluku od 9.pěší čistily zónu divize mezi řekami Pfeffer a Mehr a 60.pluk postupoval na Ober Steinbach, Krunkel a Epgert. Jednotky 395.a 393.pluku od 99.pěší postoupily asi o pět kilometrů a nedaleko Willrothu přeťaly dálnici Kolín nad Rýnem – Frankfurt nad Mohanem ( Autobahn A3 ) a 394.pluk prošel skrz vesnici Wied. 7.obrněná divize dokončila soustředění na východním břehu Rýna a přesunula se do pozic za kterých zahájí útok. V.sbor – 38.pluk od 2.pěší zabezpečoval severní křídlo divize, 23.pluk, přiřazený k 9.obrněné, postoupil asi o šest kilometrů na východ a 9.pluk pokračoval v útoku na Grenzhausen. Bojové uskupení A od 9.obrněné, při postupu jihovýchodně podél Rýna, obsadilo Bendorf a Vallendar. 102.jízdní průzkumná squadrona se přesunula k Neuwiedu.

3.armáda – VIII.sbor – v úseku mezi Braubachem a Boppardem začala o půlnoci z 24.na 25.března překračovat Rýn 87.pěší, která musela překonat silný odpor, zvláště na levém křídle, kde s velkým úsilím odrazila rozhodný protiútok. 347.pluk útočil na Braubach a postoupil k Ober Lahnsteinu a 345.pluk udeřil na Lykershausen. XII.sbor – 6.obrněná divize překročila Rýn v Oppenheimu, prošla přes postavení 5.pěší a začala postupovat směrem na Frankfurt nad Mohanem. Bojové uskupení B postoupilo severovýchodně k Waldorfu a Langenu, uskupení A dosáhlo řeky Mohan mezi Rüesselsheimem a Raunheimem a dostalo se do těžké dělostřelecké palby a uskupení R se soustřeďovalo v oblasti Gross Gerau. 4.obrněná dorazila k Mohanu nedaleko Hanau a Aschafenburgu a vybudovala předmostí k překročení řeky. Bojové uskupení A dosáhlo řeky v Klein Auheimu, ležící jižně od Hanau, kde se zmocnilo neporušeného mostu a v Grossauheimu vybudovalo malé předmostí. Bojové uskupení B vyrazilo z Hahnleinu, dorazilo k Mohanu jižně od Aschafenburgu, rychle dobylo železniční a dálniční most, v oblasti Schweiheimu vybudovalo předmostí a průzkumný oddíl vstoupil do Aschafenburgu, ale byl donucen ustoupit. Uskupení R se přesunulo do oblasti mezi Dieburgem a Eberstadtem a vyslala taktickou skupinu do Darmstadtu, který se zdál být nebráněn. 2.pluk od 5.pěší čistil svůj úsek na jižním břehu řeky Mohan a 10.pluk obsadil Hassloch a Königstädten. 90.pěší divize, která postupovala severovýchodním směrem k řece Mohan mezi Frankfurtem a Hanau, dorazila do Langenu, taktická skupina „Spiess“ vstoupila do Darmstadtu ze západu a navázala kontakt se skupinou bojového uskupení R od 4.obrněné, která vnikla do města z východního směru. 328.pluk od 26.pěší vystřídal v pozicích podél Rýna 101.pluk, který se přesunul do Darmstadtu.104.pluk, stále připojený ke 4.obrněné, které zajišťoval pravé křídlo. Na frontě XX.sboru byl poměrný klid a jednotky se intenzivně připravovaly k násilnému překročení Rýna. 94.pěší byla soustředěna v okolí Baumholderu a 80.pěší v oblasti Rockenhausenu.

6.skupina armád – 7.armáda se přeskupovala a pokračovala v přípravách k přechodu Rýna. VI.sbor předal 4.a 42.pěší XXI.sboru a převzal od něj velení nad 71.a 100.pěší.