12.skupina armád – VII.sbor – jednotky 78.pěší upevňovaly severní křídlo sboru. Prapory 16.pluku od 1.pěší zahájily pozdě v noci útok k překročení říčky Hauf, tekoucí jihovýchodně od Hennefu. Ve 21.00 začaly jednotky 104.pěší místní útok východním směrem, postoupily asi o jeden kilometr a dobyly letiště ležící východně od Gratzfeldu. 3.obrněná divize překročila řeku Rýn. 60.pluk od 9.pěší obsadil Strauscheid, Rahms, Weissenfels, Neschen a několik dalších malých vesnic mezi řekou a dálnicí. Útočné prapory 395.a 393.pluku od 99.pěší postoupily k Breitscheidu, Rossbachu, Waldbreitbachu a Niederbreitbacu a 393.pluk se dostal za Kurtscheid. V noci se začala 7.obrněná divize soustřeďovat na východním břehu Rýna. 32.jízdní průzkumná squadrona překročila Rýn a přesunula se do oblasti Leubdorfu. V.sbor – 38.pluk dobyl Wolfenacker, Ehlscheid, Rengsdorf, Melsbach a Altwied. Bojové uskupení A od 9.obrněné pomalu rozšiřovalo předmostí. 23.pluk od 2.pěší překročil Rýn. 69.pěší se přesunula k Rýnu v oblasti Bad Neuenahr a převzala prostor původně držený 2.pěší divizí.

3.armáda – VIII.sbor – 6.jízdní mechanizovaná skupina vystřídala 87.pěší a zaujala její bývalé pozice podél Rýna v sektoru Koblenz – Boppard. Ke sboru byla připojena 89.pěší divize ( generálmajor Thomas D.Finley ). V prostoru předmostí 5.pěší divize na východním břehu Rýna byly nyní síly čtyř pluků a podpůrných jednotek. Předmostí bylo asi dvanáct kilometrů široké a osm kilometrů od řeky na východ. 2.pluk obsadil Astheim, 11.pluk dobyl Trebur, Wallerstäden a Geinsheim, 10.pluk prorazil přes Leeheim a Erfelden a postupoval na Dornheim a 367.pluk od 90.pěší, nyní pod velením 5.pěší divize, postupoval k Erfeldenu, kde měl vystřídat prapory 10.pluku. Ženijní oddíly dokončily kolejový most o nosnosti 40 tun ( Class 40 Treadway bridge ). 90.pěší, bez 357.pluku a 4.obrněná divize se připravovaly překročit Rýn. Ke sboru byla přiřazena 26.pěší a převzala po 90.pěší úsek Mainz – Nackenheim. 2.jízdní mechanizovaná byla převelena k 26.pěší divizi. 11.obrněná se soustřeďovala v oblasti Alzey a začala přebírat po 4.obrněné sektor podél Rýna od Oppenheimu k Wormsu. Taktická skupina „Cheadle“ od 94.pěší obnovila útok na Ludwigshafen, vyčistila předměstí a ke konci dne se probojovala do středu města. Než dorazily přední hlídky tankového průzkumu od 12.obrněné k mostu přes Rýn ve Speyeru, Němci jej vyhodili do vzduchu. Při postupu na jih prošlo bojové uskupení R přes Geinsheim a Friesbach k Weingartenu, kde s podporou taktického letectva překonalo tuhý odpor. Uskupení B vstoupilo do Speyeru ze severu a začalo město systematicky čistit. Tankové kolony bojových uskupení B a A od 10.obrněné postupovaly na jih směrem na Lauterbourg a zkontaktovaly se s jednotkami od 7.armády, ke které byla ve stávajících pozicích přidělena, výměnou za 6.obrněnou divizi.

6.skupina armád – 7.armáda – VI.sbor – pluky 103.a 36.pěší čistily prostor západně od Rýna. 143.pluk od 36. prorazil přes Bergzabern. Bojové uskupení B od 14.obrněné dorazilo k Herxheimu a Germersheimu, uskupení A dobylo Schaidt a pokračovalo v postupu východním směrem. Taktická skupina „Monsabert“ sváděla tuhé boje s nepřítelem v silně opevněných pozicích Západního valu a utrpěla těžké ztráty.